language arrow_drop_down
DK NO EN

Internet of Things, för innovativ utveckling

Vi lever i en uppkopplad värld där människan och maskinen tillsammans skapar nya lösningar för smarta prylar, bilar, fabriker, hem och städer. Internet of Things, för innovativ utveckling!

Den nya datorvana generationen tar många funktioner för givet i moderna produkter och applikationer, vilket innebär nya förutsättningar för alla inklusive industrin. Även den allra enklaste produkten måste kunna kommunicera med omvärlden via en app eller direkt med en molnlösning.

Med hjälp av exempelvis sensorer kan man överföra en mängd olika uppgifter som läge, temperatur, rörelse och position. Man kan mäta hur en produkt faktiskt används och hur väl en produktion är trimmad. Möjligheterna är oändliga.

Prevas har lång erfarenhet av att stödja olika branscher med lösningar inom Internet of Things-området. Prevas kompetens inom inbyggda system, i kombination med applikation- och processkunskap inom många områden, gör Prevas till en perfekt partner för Internet of Things projekt.

Internet of Things skapar nya möjligheter

För att upprätthålla konkurrenskraften på en snabb föränderlig marknad måste intelligens och kommunikationsmöjligheter allt mer byggas in i produkter och processer. Teknik som Internet of Things, uppkopplade maskiner och molntjänster ger möjligheter för företag att komma med nya innovativa lösningar, produkter och affärsmodeller. Prevas unika bredd och djupa kompetens inom dessa områden gör oss till en optimal partner för våra kunder.

Prevas hjälper kunder att utveckla konkurrensfördelar med Internet of Things teknik. Vi utgår från den idéskapande fasen, med fokus på kundupplevelse och kundnytta, till förverkligande genom utveckling av affärsmodeller, produkter och produktion till framtagning av appar.

Big Data – kunskap är makt

Behovet av att kunna ta snabba beslut växer samtidigt som beslutsunderlagen blir större och mer komplexa. Allt ifrån intern data till hur omvärlden påverkar verksamheten. Snabb bearbetning av information och att selektera relevant data för analys blir allt viktigare för att klara konkurrensen.

När industrier inför nya tekniska plattformar, är mobilitet en ny och viktig funktionalitet som märkbart påverkar människors sätt att arbeta. Det ger våra kunder möjligheter att bli mer produktiva, utveckla nya affärsmodeller och öka sin lönsamhet.

Vi hjälper dig med

 • Förstudier
 • Program och projektledning
 • Analys och re-design
 • Kundupplevelser

Kontakta oss

Jens Barkvall

Manager, Internet of Things

Tel +46 70 379 06 87

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • BellPal

  Smart klocka för falldetektering

 • JABII

  JABII gör kampsport roligt och smärtfritt

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!

Kontakta oss

Så berättar vi mer!