language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Global leverantör inom farm management

Lönsammare mjölkproduktion

Kunden är en ledande, global leverantör inom farm management. Projektet innebar framtagning av robust IoT-system för automatiserad brunstdetektion av mjölkkor. Tritech (nu en del av Prevas) har som utvecklingspartner tagit fram systemet som optimerar mjölkproduktion och lönsamhet på gården.

Radiobaserad lösning

Tillsammans med kunden har vi utvecklat ett nytt radiobaserat system för automatiserad brunstdetektion hos mjölkkor.

Systemet bygger på radiobaserade aktivitetsmätare placerade på kon som kommunicerar med mottagare vanligen placerade i taket på mjökstallarna. Mottagarna ansluts sedan via en s.k. ”systemcontroller” till gårdens ”Farm Management System” där data analyseras för att ge bonden en optimal brunstdetektion för varje enskild ko. Genom en ”repeaterfunktion” hos mottagarna och en möjlighet att placera dem i solcellsdrivna utomhuskabinett täcker man även gårdar där djuren betar fritt över riktigt stora områden.

Vi har haft ansvar för hela projektet och tillsammans med kunden utvecklat systemets alla tekniska delkomponenter som:​

  • Aktivitetsmätare (placerade på kon)
  • Aktivitetsmottagare
  • Trådlösa, solcellsdrivna repeatrar

Produkterna är designade för volymproduktion och levereras idag i stora volymer över hela världen. Produkterna är designade för extremt tuffa miljökrav samt certifierade för att kunna säljas internationellt.

Systemet ger bonden en automatisk brunstdetektion som minskar reproduktionskostnaderna och optimerar mjölkproduktionen samt därmed den totala lönsamheten på gården.

Nyckelord

radiodesign, inbyggda system, gateway/repeater, industrialisering, certifiering radio, volymproduktion, komplett produktutveckling

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Mats Bergmark, Prevas AB, e-mail

robust IoT-system
robust IoT-system
robust IoT-system

Relaterade case

    #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink )