language arrow_drop_down
DK NO EN

Produkter och plattformsbaserade lösningar

Genvägar till smarta produkter.

Vi vill att din produkt ska dra nytta av våra tidigare utvecklingsprojekt. Därför har vi samlat ihop våra lösningar i maskin- och programvara till ett brett program av färdiga byggstenar som kan användas i ert nästa utvecklingsprojekt. Tack vare färdiga plattformar och byggstenar kan vi kraftigt minska tiden och utvecklingskostnaden fram till marknadsfärdig produkt.

Istället för att uppfinna hjulet gång på gång, koncentrerar vi oss på de egenskaper som gör er produkt unik och konkurrenskraftig.

Återanvändbara lösningar, reuse - gå från nyutveckling till återanvändning
I de flesta utvecklingsprojekt för inbyggd teknik står kärntekniken bara för en liten del av det faktiska utvecklingsarbetet. Det som återstår är det som krävs för att realisera kundens kärnfunktionalitet. Vi på Prevas har tagit på oss att tillhandahålla den bästa realiseringsslösningen för våra kunder, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Det är därför vi lägger ned mycket tid och arbete på att identifiera vad en vindmölla har gemensamt med en ultraljudsskanner, vad en klimatanläggning har gemensamt med en rensningsmaskin för spannmål och vad en kreditkortsterminal har gemensamt med ett informationssystem för passagerartåg.

Samarbetspartners

Prevas partnerstrategi bygger i grunden på att leverera kompletta lösningar, från idé till färdig produkt. För att erbjuda bästa möjliga lösning har vi valt att samarbeta med ett antal partners. Med vårt branschkunnande ansvarar vi för helheten och integrationen av just ditt utvecklingsprojekt.

Samarbetspartners

  • National Instrument
  • NXP Partner
  • STMicroelectronics
  • Telia, M2M partnerprogram
  • Xilinx

National Instrument, Gold Alliance Partner

Prevas kan hänvisa till mer än tio års erfarenhet av att bygga system baserade på plattformar från National Instruments (NI). Certifierade systemarkitekter och utvecklare med NI:s LabVIEW som specialitet, bistår i kundprojekt med anpassade system som uppnår hög flexibilitet och användarnytta. Samarbetet omfattar även gemensamma marknadsföringsaktiviteter och seminarier.

Prevas är Gold Alliance Partner till National Instruments (NI). Prioriterade samarbetspartners till NI använder sin expertis och djupgående kunskap om NI:s produkter till att bygga kundanpassade tekniska lösningar. Tillsammans kan NI och Prevas erbjuda kunder nyckelfärdiga lösningar av hög kvalitet baserade på grafisk systemdesign

Prevas erbjuder också egenutvecklade NI-relaterade funktionsmoduler som kraftfullt kompletterar NI:s systemplattformar.

STMicroelectronics

Vi har arbetat med en stor variation av STMicroelectronics-komponenter i många olika projekt. Detta för att lösa en rad olika uppgifter, från små sensorprojekt till större inbyggda lösningar.

Vi har framförallt stor erfarenhet av att arbeta med MCU:er i STM32-familjen. Som ofta visar sig vara en stark kandidat för att lösa inbyggda utmaningar. Det starka ekosystemet inom STM32 MCU:er har tillsammans med vår djupgående erfarenhet av Cortex-Mx ARM-kärnor och produktutveckling visat sig vara mycket effektivt för våra kunder.

Med lanseringen av STM32MP1 CPU:n, som innehåller både Cortex-A7 och Cortex-M4, inledde STMicroelectronics och Prevas ett partnersamarbete. I samband med lanseringen av STM32MP1 tillhandahöll vi stöd för CPU:n i Prevas Industrial Linux.

NXP

NXP och Prevas har ett mångårigt samarbete där vi tillsammans har löst många av våra kunders utmaningar.

Vi har erfarenhet av utveckling av inbyggda lösningar inom de flesta branscher med nästan hela utbudet av NXP:s Kinetis MCU-serier. Inte minst genom utvecklingen av många Linux-lösningar på NXP PowerPC, i.MX-serierna (från i.MX1 till i.MX8) och andra varianter.

Prevas ESIP-lösning (Embedded Subsystem IP) är för hårdvarudesign ”proven-in-use” med i.MX53, i.MX6 och i.MX8. Detta ger projekt ett stort försprång i utvecklingen, både tids- och prismässigt samt minskar riskerna i ett utvecklingsprojekt avsevärt.

NXP i.MX6 och i.MX8 CPU:er har alltid haft stöd i Prevas Industrial Linux och många kunder väljer kombinationen av Prevas Industrial Linux och NXP CPU:er för att komma säkert i mål med sina projekt.

ge oss mer problem

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

partners

National Instruments Gold Alliance Partner
STMicroelectronics

NXP Partner

Telia, M2M partnerprogram

Xilinx

Kontakta oss

För mer information

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!