language arrow_drop_down
DK NO EN

Regulativa krav för produkter

Prevas har bred erfarenhet av arbete med regulatoriska krav och certifiering inom olika områden. 

Vi håller oss alltid uppdaterade och kan ge råd om hur man uppfyller gällande krav. Inom vissa områden, som t.ex. Maskindirektivet, EMC och medicintekniska krav, har Prevas mycket hög specialiserad kompetens.

De officiella regler som styr produktkrav ändras och uppdateras ofta. Lagstiftningsramen (NLF, New Legislative Framework) påverkar många relevanta direktiv. Genom att vara uppmärksam och hålla ett vakande öga på framtida krav, och förbereda produkter på att uppfylla dem, kan minska kostnaderna för utveckling och certifiering.

Några relevanta direktiv och regler

 • LVD Lågspänningsdirektivet. Ny omarbetning 2014/35/EU är i kraft sedan 2016-04-20.
 • EMC-direktivet. Ny omarbetning 2014/30/EU är i kraft sedan 2016-04-20.
 • RED Radioutrustningsdirektivet (tar över efter R&TTE) 2014/53/EU i kraft sedan 2016-06-13, efter övergångstid i skarpt läge från 2017-06-13.
 • MDD Medical devices directive (93/42/EG). Ny omarbetning 2017/745 trädde i kraft under 2021.
 • MD Maskindirektivet 2006/42/EG i kraft sedan 2009-12-29.

Miljödirektiv

 • RoHS: Direktiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS 2 omarbetning 2011/65/EG i kraft från 2013-01-02.
 • WEEE: Direktiv om hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. WEEE 2 omarbetning 2012/19/EU i kraft från 2014-10-15.
 • Ecodesigndirektivet (ERP). Ramdirektiv 2009/125/EG. Kontinuerliga uppdateringar.
 • REACH-förordningen nr 1907/2006 för registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier, 1 juni 2007. Kontinuerliga uppdateringar.

inspiration

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

Kontakta oss

Stefan Norrwing

Business Unit Manager, Stockholm

Tel +46 70 279 53 81

E-post

Kontakta oss

Mattias Carlsson

Mälardalen Compliance Management

Tel +46 790 665 146

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Emerson

  Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar Emersons tankradarsystem

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

We want you to join us!

Vi söker fler medarbetare!