language arrow_drop_down
DK NO EN

Inbyggda system och intelligenta sensorer

Smarta telefoner och paddor, tillsammans med moderna programmeringsspråk, ökar i betydelse och används allt oftare ihop med innovativa intelligenta produkter. Inbyggda system och intelligenta sensorer ger nya möjligheter.

I dag är det inte tekniken som är intressant, det är möjliggörandet av den. Allt mer funktionaliteten byggs in direkt i mjukvaran. Mjukvarans andel av produktutvecklingen ökar lavinartat, där kombinationen av mjuk- och hårdvara i dag erbjuder helt nya möjligheter, och det gäller alla typer av produkter.

Positionering & Navigering

För att få kvalitativ och säker kontroll över maskiner och enheter är det ofta nödvändigt att ta fram information om deras position. GPS har använts under lång tid, men har sina begränsningar och kan bara användas utomhus. Övervakning av rörelser är också en mycket viktig parameter när det gäller maskiner och styrsystem.

Tröghetsnavigering, död räkning, seismisk mätning och sonarteknik är tillsammans med GPS-teknik områden som Prevas har djupgående kunskaper om. Avancerad signalbehandling, algoritmer och filterteknik samt övervakning av den mycket snabba utvecklingen inom sensorer, som gyroskop och accelerometrar, ger garanterat framgångsrika projekt.

Vi har levererat många projekt med den allra senaste tekniken till våra kunder avsedda att användas i nya innovativa produkter och applikationer. Prevas har till exempel tillverkat sonarsystem, system för laserskanning, hinderavläsning och navigering i robotdammsugare, AIS (GP&C-system för marina applikationer), system för positionsstyrning av industriella verktyg, sensor för stötdämpare i motorcyklar och racerbilar, positionerings- och navigeringssystem för gruvutrustning, militära fordon etc.

Exempel på kunder inom positionering och navigering
ABB, Atlas Copco, Electrolux, SSC, C2-SAT och Öhlins Racing.

Mät- och sensorteknik

I många tekniskt avancerade industriella applikationer behövs mycket snabba och exakta mätningar. För att möjliggöra dessa mätningar måste ofta nya varianter av högprecisionssensorer utvecklas. Med effektiva verktyg och metoder för mätning kan många nya, innovativa applikationer utvecklas och förpackas i lönsamma produkter.

Prevas har varit involverat i applikationer som omfattar många olika typer av tekniker för mätning för vätske-/gasflöde, optik, ir, radar, seismisk, sonar, temperatur, vibration och röntgen. Dessa sensorer och system används på många olika områden inom industrin.

Exempel på kunder inom mät- och sensorteknik
ABB, Aimpoint, Atlas Copco, Autoliv, Axis Communications, Emotra, Flir, Honeywell Life Safety, Kaller, Lindcom, Mercon, SAAB (defense), Silixa.

Optronik, visionssystem och bildbearbetning

Användningen av optiska sensorer ökar, i både industriella och kundanvända applikationer världen över. Systemen kan användas för många olika applikationer, från kommunikation till 3D-visualisering av miljöer. Exempel på två branscher som tagit till sig tekniken är life science och fordonsindustrin, som båda utnyttjar det senaste inom kamerateknik och signalbearbetningsprocessorer maximalt.

Inom optroniklösningar tar många företag hjälp av Prevas kompetens för att få tillgång till specialistkunskaper, generera inbyggda lösningar och skapa helt nya produkter – inklusive uppstart av tillverkning.

Många företag behöver stöd när de ska välja sensorer, där det är avgörande att känna till vilka fördelar och nackdelar olika sensorer har i olika miljöer, för mätning av föremål tillverkade av olika material. Prevas erbjuder tekniska specifikation, optronik, fotonik, algoritmer för bildbearbetning och målföljning, konstruktion av life science-system, siktsystem, uppriktningssystem, TV- och IR-kameror, fiberoptik, flersensorsystem etc. Vi har sett ljuset!

Prevas är också en prioriterad partner till National Instruments och har obegränsad tillgång till LabVIEW NI Vision Development Module. Ett blockbaserat paket för bildbearbetning, avsett för förstudier, forskning samt snabb prototyputveckling med visionssystem. Koden kan också automatiskt, praktiskt taget med en knappklickning, överföras till AISIC.

Exempel på kunder inom optroniklösningar Autoliv, Axis-Shield PoC, Axis Communications, Aimpoint, Balter Medical, Cisco Systems, Flir, Fixturlaser, HemoCue, Norsk Elektro Optikk, OptoSense, Orgentec, Silixa, SAAB Sensis samt Trimble.

Kontakta oss

Stefan Norrwing

Business Unit Manager, Stockholm

Tel +46 70 279 53 81

E-post

Kontakta oss

Magnus Edman

Business Unit Manager

+46 586 22 23 38

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker nya talanger

Bli en av oss!