language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2024-04-11

Kenvues tar hjälp av Prevas expertis inom projektledning och teknik

Under 2023 avknoppade läkemedelsbolaget Johnson & Johnson sin konsumentprodukttillverkning till en separat juridisk enhet, Kenvue, via en börsintroduktion. Prevas fick uppdraget att projektleda migrering av IT-applikationer till Kenvues läkemedelsfabrik i Helsingborg, McNeil AB, och bidrog även med specialister inom teknisk support under hela processen

Kenvues tar hjälp av Prevas expertis inom projektledning och teknik

Avknoppningen till Kenvue påbörjades under våren 2022 och blev startskottet till ett projekt med namnet Diamond Project. Johnson & Johnson behåller affärsenheterna Pharmaceutical och MedTech medan det nybildade Kenvue tar över produkterna egenvård, hudvård & skönhet, grundläggande hälsa och receptfria läkemedel.

- IT utgör ryggraden för vår fabrik och garanterar kärnverksamhetens kontinuitet och framgång, säger Christopher Mamo, Digital IT Site Leader på McNeil AB:s läkemedelsfabrik i Helsingborg. Enligt min uppfattning har det mest avgörande hittills varit den framgångsrika överföringen av MES-systemet. Driften av vår anläggning är helt beroende av systemet. Att detta kunde genomföras utan fel är en viktig milstolpe och framgång för vårt team och affärsverksamheten.

En strategi togs fram för att kunna integrera projektets IT-komponenter till Kenvue. Syfte var att kunna separera alla GxP-farmaklassificerade tillverkningsdatorer, applikationer, automation, inbyggda system, nätverk och infrastruktur genom hela anläggningens slutna försörjningskedja in i den nya Kenvue-miljön. Projektledaren från Prevas startade därför projektet med en omfattande analys av vad som behövde göras. Prevas-teamet utökades vart efter projektet fortskred med specialistkonsulter inom datorteknik, systemutveckling och programmering.

För att lyckas med migreringen har teamet gjort ett grundligt detektivarbete som krävt hög precision. Från att utveckla specialiserade excel-lösningar till att analysera befintliga Active Directories (AD), en tjänst i Windows Server som används för att hantera och organisera användare, resurser, behörigheter, klienter och servrar, och skapa nya grupper med anpassade behörigheter för Kenvues nya organisation.

- Vi har haft ett starkt fokus på att garantera säkerheten och spårbarheten i produktionen, säger Lise-Lotte Thuse, projektledare från Prevas. Våra specialister har flyttat användargrupper och skapat nya för Kenvues IT-system och applikationer, vilket inneburit ett omfattande detektivarbete. Arbetet har också krävt att vi haft en aktiv dialog med företaget och en djup förståelse om behoven för driften av verksamheten.”

Mer om samarbetet mellan Prevas och Kenvue.

Kompetenser
Projektledning, teknisk expertis, säkerhet och spårbarhet för produktion, systemutveckling, programmering och support.