language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2024-02-01

Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar marina applikationer

Teknisk utveckling och ändrade regler för miljöhänsyn gör att många företag står inför utmaningen att uppgradera äldre system för att möta nya standarder. När den I/O-box som utgör en del av Emersons tankradarsystem för marina applikationer närmade sig slutet av sin livslängd fick Prevas i uppdrag att stödja med utveckling, industrialisering och underhåll av en ny version.

Emerson och Prevas i samarbete

Teknisk utveckling och förändrade miljöregler har drivit på behovet för uppgraderingar av äldre system för att möta de senaste standarderna. Emerson, som bland annat tillhandahåller radarbaserade nivåmätsystem för tankar inom industrier som petrokemi, olja och gas, har samarbetat med Prevas för att modernisera och förnya en central komponent i sina tankradarsystem för marina applikationer.

Emersons tankradarsystem används för att säkra effektiv och säker lastning och lossning samt för att förebygga överfyllnad genom exakt mätning av nivå, temperatur och tryck i stora fartygstankar. En central del av detta system är den så kallade I/O-boxen, som kommunicerar lastinformation till lastkalkylatorer och andra system ombord.

När den befintliga I/O-boxen närmade sig slutet av sin livslängd, valde Emerson att samarbeta med Prevas för att utveckla, industrialisera och underhålla en ny version. Projektet fokuserade på att modernisera den befintliga och väl fungerande produkten i stället för att skapa något helt nytt. Andreas Hansson, projektledare på Prevas, betonar målet att de nya komponenterna skulle kunna fungera som reservdelar för äldre system och behålla samma dimensioner och funktionalitet.

Under projektets gång involverades nyckelpersoner från flera av Prevas kontor för att möta Emersons specifika behov. En grundlig undersökning av befintlig hård- och mjukvara genomfördes, och en strategi utformades för att anpassa den gamla mjukvaran till den nya hårdvaran. Hårdvaruspecialister identifierade de komponenter som behövde bytas och valde en processor som uppfyllde kraven.

- Samarbetet med Prevas har fungerat exceptionellt bra genom hela projektet, säger Ola Håll, produktägare på Emerson. Han noterar särskilt Prevas-teamets snabba reaktion på en beställningsändring mitt i projektet, vilket möjliggjorde en problemfri fortsättning av produktionen trots leveransproblem orsakade av pandemin.

Produktionen av de uppgraderade I/O-boxarna sker nu lokalt i Mölnlycke och efter projektets avslut i november 2023 fortsätter Prevas att erbjuda underhåll och support för att säkerställa en smidig produktion.

Mer om samarbetet mellan Prevas och Emerson.

För mer information, kontakta:
Gustav Jansson, Business Unit Manager Compliant Product Solutions, Region West, Prevas AB
Mobil: +46 70 894 68 78, E-post

Andreas Hansson, Architect & Project Leader, Region West, Prevas AB
Mobil: +46 73 367 52 21, E-post