language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2023-09-28

Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

Samtidigt som många kommunala vatten- och avloppssystem är äldre och därmed alltmer underhållskrävande, ökar kraven på kapacitet och prestanda. Karlstads kommun har i samarbete med Prevas effektiviserat och optimerat underhållet och planeringen av kommunens VA-system genom att införa HxGN EAM.

HxGN EAM är en webbaserad underhållslösning som hjälper företag att hålla ordning på sina produktionsresursers skick och prestanda. Under våren 2023 anlitades Prevas för att implementera HxGN EAM hos VA-avdelningen i Karlstads kommun, som ansvarar för att säkerställa kommuninvånarnas tillgång till rent vatten, och att avloppsvattnet hanteras enligt lagkrav och inte skadar miljön.

- Vi har många VA-anläggningar där flera är av äldre årgång och fram till nu även flera olika sätt att hantera underhållsprocesserna, säger Veronica Adrian, enhetschef för enheten Avlopp i Karlstads kommun. Med tanke på det ökande underhållsbehovet ser vi att det är hög tid att gå från dagens listor och kalendersystem till en mer sammanhängande, robust och effektiv lösning.

Genom att införa HxGN EAM har Karlstads kommun tillsammans med Prevas kunnat effektivisera och automatisera stora delar av sitt underhållsarbete. Systemet underlättar för personalen att planera och schemalägga underhållsaktiviteter, följa upp utförda arbeten och att följa relevanta nyckeltal inom underhåll.

Beslutsstöd för framtida krav och förändringar

Karlstads kommun stärker nu sin förmåga att möta framtida krav eftersom HxGN EAM fungerar både som ett underhållssystem och som ett omfattande beslutsstöd.

- Genom att erbjuda lättillgängliga och relevanta data kan både användare och beslutsfattare agera proaktivt, i stället för att spendera onödig tid och ansträngning på att jaga efter information, säger Ylva Amrén, regionchef West på Prevas. HxGN EAM ger kommunens ledning och medarbetare verktyg för att genomföra åtgärder och fatta beslut som långsiktigt gynnar verksamheten.

Anpassade lösningar

Prevas har även anpassat lösningen för att möta Karlstads kommuns höga krav på säkerhetsbehörighet vid integration i den befintliga IT-miljön.

- Vår uppgift är att förstå verksamhetens utmaningar, mål och perspektiv för att kunna skapa värdefulla lösningar, säger Ylva Amrén. Genom ett nära och engagerat samarbete kan vi leverera en lösning som hjälper vår kund att uppnå sina mål, i stället för att bara sälja en produkt.

P­å sikt kommer Karlstads kommun även att inkludera ledningsnäten i HxGN EAM, och man ser potential i att i framtiden använda systemet även för lagerhantering, ekonomi och tillgångsförvaltning.

Mer om samarbetet mellan Prevas och Karlstads kommun.

För mer information, kontakta:
Ylva Amrén, Regionchef West, Prevas AB, mobil: +73 075 71 52, e-mail
Per Malmcrona, Senior affärsutvecklare, Prevas AB, mobil: +72 237 57 75, e-mail