language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2023-09-21

Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

Hexagon Ragasco, världsledande tillverkare av gasbehållare i komposit, har nått stor framgång tack vare en effektiv och automatiserad produktion med minimala driftstopp. Prevas har bistått med implementering av lagerstyrning i HxGN EAM. Denna lösning har revolutionerat deras lagerhantering och resulterat i betydande fördelar. Bland annat har svinnet minskat och kontrollen i den dagliga verksamheten stärkts.

- Hexagon Ragasco tillverkar endast mot order från kunder över hela världen och de står ofta inför korta tidsfrister. Detta ger dem en betydande konkurrensfördel inom branschen. Deras avancerade produktionslinje kan producera en gasbehållare var 10,5:e sekund. Drifttiden i fabriken är helt avgörande för vår leveransförmåga och då måste de små underhållsfönstren vi har utnyttjas maximalt, säger Atle Rørhus, som är en av hjärnorna bakom den helautomatiserade driften.

Innan lagerhanteringslösningen implementerades använde Hexagon Ragasco manuella rutiner för att hålla koll på reservdelar, verktyg och lagerhållning. Efter implementeringen av den nya lösningen har de upplevt betydande förbättringar, med färre felaktiga registreringar, mindre svinn och färre antal avvikelser vid inventeringar. Detta har resulterat i en effektivare lagerstyrning och bidrar till att optimera driftprocesserna.

- Förut var vi ofta tvungna att begära ”expressleveranser” med tillhörande kostnader när kritiska delar inte fanns i lager. Nu jobbar vi mycket effektivare och kan alltid lita på att vi har de delar vi behöver tillgängliga, säger Emil Nordsetmoen, systemansvarig för HxGN EAM vid Hexagon Ragasco, som har jobbat med utvecklingen av integreringen tillsammans med Prevas. Det blir också enklare och tydligare för den som ska ta över skiftet att återuppta arbetet så att driftstoppen minimeras.

Integreringen av lagerrobot och EAM-lösning har visat sig vara en kraftfull kombination för Hexagon Ragasco. 1 + 1 har blivit 3. Genom att undvika dubbelregistrering, reducera den mänskliga faktorn, eliminera kostsamma expressorder och minimera driftstoppen i fabriken har de åstadkommit en kraftig förbättring av effektiviteten och produktiviteten. Dessutom har den effektiva lagerhanteringen bidragit till att minska klimatavtrycket och säkerställa en hållbar produktion.

Mer om samarbetet mellan Prevas och Hexagon Ragasco.

För mer information, kontakta:
Einar Alexander Andersen, President, Prevas AS
Mobil: +47 41 53 73 13, E-post
Tom Thoresen, Konsultchef, Prevas AS
Mobil: +47 95 26 21 37, E-post