language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2023-09-12

Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

Göteborgs Spårvägar levererar en central samhällstjänst som kräver omfattande synkronisering av människor, teknik och material. Ett standardiserat och molnbaserat underhållssystem ger det stöd som verksamheten behöver, samtidigt som det underlättar framtida utvecklingssteg.

Under hösten 2022 övergick Göteborgs Spårvägar till en molnbaserad version av Hexagons underhållssystem HxGN EAM. Prevas, som är Hexagons partner för försäljning och implementering på den nordiska marknaden, har ansvarat för genomförandet.

– Tidigare har det varit upp till oss själva att hänga med i utvecklingen av teknik, funktionalitet och säkerhet, säger Jonas Lindberg, it-chef på Göteborgs Spårvägar. Nu flyttar vi underhållet till en modern plattform där vi använder standardiserade funktioner i stället för att utveckla på egen hand.

Flytten till det molnbaserade underhållssystemet föregicks av ett omfattande arbete där Göteborgs Spårvägar tillsammans med Prevas förtydligade och standardiserade de olika processerna i verksamheten.

Det finns många fördelar med ett molnbaserat underhållssystem, till exempel möjlighet till ökad mobilitet. Göteborgs Spårvägars cirka 800 förare har tidigare ringt in och anmält incidenter till trafikledningen, som sedan har ringt vidare till räddningstjänst, polis, ambulans, banmästare och andra funktioner. Det kan handla om akuta situationer som kollisioner, men även om rutinmässigt underhåll som behov av att byta bromsar. Nu används i stället en mobilapp som är integrerad med underhållssystemet.

– Prevas ligger hela tiden i teknikutvecklingens framkant, men de har samtidigt en stor förståelse för vår verksamhet och vilka funktioner som är lämpliga att införa, säger Jonas Lindberg. Som samarbetspartner har de också varit uthålliga genom en tekniskt komplicerad implementering som dessutom har utmanat vår företagskultur och våra invanda arbetssätt. Det är ett gemensamt arbete som har gett mycket bra resultat.

– I samband med att stora delar av företaget nu använder HxGN EAM upplever vi på Prevas att de olika verksamheterna kommit närmare varandra och att samarbetet mellan avdelningarna har ökat, säger Ylva Amrén, regionchef på Prevas och kundansvarig för Göteborgs Spårvägar. Vi känner oss i hög grad delaktiga i den resan och som en del av teamet. Systemet har sammanfört Göteborgs Spårvägars olika verksamheter genom att de nu delar lösning och därmed succesivt anpassar sina verksamhetsprocesser till varandra vilket underlättar framtida utveckling, förvaltning och support av både arbetsprocesser och systemstöd. Vi upplever tätare samarbete inom verksamheten i och med att tidigare inte sammankopplade silos nu delar lösning.

Mer om samarbetet mellan Prevas och Göteborgs Spårvägar.

För mer information, kontakta:
Ylva Amrén, Regionchef West, Prevas AB
mobil: +73 075 71 52, e-mail
Per Malmcrona, Senior affärsutvecklare, Prevas AB
mobil: +72 237 57 75, e-mail