language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2023-09-07

Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

Hydroscand i Örebro tillverkar hydraulslangar och är marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. Prevas fick uppdraget att byta ut ett äldre system för övervakning av arbetsmoment och stationer i produktionen mot ett mer driftssäkert och flexibelt system, som även är möjligt att expandera och utveckla vidare med nya funktioner.

I Hydroscands fabrik i Örebro tillverkas hydraulslangar på sex parallella produktionslinor med stationer för olika arbetsmoment som kap, pluggtest, montering, pressning och packning. Fem av dessa är manuella och en är automatisk. Det tidigare systemet för övervakning av tillverkningen började bli gammalt och det fanns inte längre möjlighet till support, anpassningar och vidareutveckling.

- Samarbetet med Prevas har fungerat väldigt bra, säger Fredrik Järnberg, platschef på Hydroscand OEM i Örebro. Jag tror att det är kombinationen av teknisk och social kompetens som har varit avgörande för att vi har kunnat jobba som kollegor och lyckats sy ihop projektet tillsammans. Vi har också fått bra dokumentation och löpande information vilket gjort att vi känt oss trygga med processen.

I den inledande fasen handlade mycket om att Prevas skulle få en uppfattning om hur det befintliga systemet fungerade, om vilka data som användes och hur olika delar kommunicerade med varandra. I projektets olika faser har flera personer med olika kompetenser inom exempelvis UX-design och programmering varit involverade. Användarnas krav och önskemål har hela tiden varit vägledande i utformningen av de olika stationerna och arbetsmomenten.

- Att få ihop helheten av detaljerna har varit en intressant och rolig utmaning i det här projektet, säger Martin Östberg, projektledare på Prevas. Vi fick göra en del detektivjobb i början för att lära oss hur det befintliga, pc-baserade systemet fungerade och för att kunna göra rätt analyser av hur tillverkningen skulle styras. Det nya systemet är likt det gamla, men vi har tillsammans med Hydroscand utvecklat både funktioner och gränssnitt. Övergången till nätverksbaserad kommunikation har gjort att vi kunnat få ner antalet stopp och fel i produktionen.

Mer om samarbetet mellan Prevas och Hydroscand.

För mer information, kontakta:
Johan Lindqvist, Consultant Manager, Prevas AB
tel: +54 14 7424, e-mail
Martin Östberg, Verksamhetskonsult, Prevas AB
mobil: +70 209 87 00, e-mail