language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Hydroscand

Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

Hydroscand i Örebro tillverkar hydraulslangar och är marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. Under våren 2021 fick Prevas uppdraget att byta ut ett äldre system för övervakning av arbetsmoment och stationer i produktionen mot ett mer driftssäkert och flexibelt system, som även är möjligt att expandera och utveckla vidare med nya funktioner.

I Hydroscand’s fabrik i Örebro tillverkas hydraulslangar på sex parallella produktionslinor med stationer för olika arbetsmoment som kap, pluggtest, montering, pressning och packning. Fem av dessa är manuella och en är automatisk. Det tidigare systemet för övervakning av tillverkningen började bli gammalt och det fanns inte längre möjlighet till support, anpassningar och vidareutveckling. På Hydroscand hade de under en längre tid sett behovet av att uppdatera produktionssystemet, både för att säkerställa driften och för att utöka produktionen storleksmässigt och med nya funktioner.

- Från början hade vi ingen egentlig kravspecifikation, och vi visste inte heller vilken kompetens vi skulle efterfråga, säger Fredrik Järnberg, platschef på Hydroscand OEM i Örebro. Prevas kom hit för att bilda sig en uppfattning om hur produktionen går till och så blev vi intervjuade om funktioner, arbetsprocesser, hur vi gör och varför. Alla i teamet från Prevas har varit väldigt lyhörda och flexibla, och det underlättade mycket för oss.

De bästa lösningarna hittas genom samarbeten mellan olika kompetenser

Martin Östberg, projektledare på Prevas, har varit med sedan projektet startade. I den inledande fasen handlade mycket om att få en uppfattning om hur det befintliga systemet fungerade, om vilka data som användes och hur olika delar kommunicerade med varandra. I projektets olika faser har flera personer med olika kompetenser inom exempelvis UX-design och programmering varit involverade. Användarnas krav och önskemål har hela tiden varit vägledande i utformningen av de olika stationerna och arbetsmomenten.

- Att få ihop helheten av detaljerna har varit en intressant och rolig utmaning i det här projektet, säger Martin Östberg. Vi fick göra en del detektivjobb i början för att lära oss hur det befintliga, pc-baserade systemet fungerade och för att kunna göra rätt analyser av hur tillverkningen skulle styras. Det nya systemet är likt det gamla, men vi har tillsammans med Hydroscand utvecklat både funktioner och gränssnitt. Övergången till nätverksbaserad kommunikation har gjort att vi kunnat få ner antalet stopp och fel i produktionen.

Undvika avbrott i produktionen

Nästa steg var att lägga upp en plan för hur ett nytt system skulle kunna ersätta det gamla på ett sätt och i en ordning som gav största möjliga nytta samtidigt som installationen inte fick orsaka avbrott i produktionen. Prevas skapade överföringsmekanismer där det gamla systemet var kvar funktionsmässigt, för att sedan del för del ersätts med det nya.

I början av projektet, då större delar skulle driftsättas, dedikerades bestämda dagar. Efter att det var på plats kunde mindre ändringar göras under lunchstoppen för att inte störa produktionen.

- Samarbetet med Prevas har fungerat väldigt bra, säger Fredrik Järnberg. Jag tror att det är kombinationen av teknisk och social kompetens som har varit avgörande för att vi har kunnat jobba som kollegor och lyckats sy ihop projektet tillsammans. Vi har också fått bra dokumentation och löpande information, vilket gjort att vi känt oss trygga med processen.

Fredrik Järnberg och hans kollegor på Hydroscand har nu påbörjat en kravspecifikation för att utveckla systemet vidare. Det handlar bland annat om att säkra full spårbarhet för de hydraulslangar som kommer ut ur fabriken.

NYCKELORD
Produktionssystem, övervakning, kommunikation

KONTAKTA OSS
Johan Lindqvist, Prevas AB, e-mail

Flexibelt produktionssystem till Hydroscand
Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik

 • GKN Automotive

  Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst