language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2022-02-03

Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

När läkemedelsföretaget McNeil i Helsingborg skulle uppgradera sitt PAS-X, det övergripande MES-system som styr och övervakar stora delar av produktionen, anlitades Prevas för att utveckla ett middleware som minimerar risken för felaktiga manuella inmatningar.

– Målet var att knyta ihop automationslagret med MES-lagret, säger Mårten Åkesson, chef för automationsgruppen på McNeil. Tidigare var det operatörerna som utgjorde kopplingen mellan de två systemen, vilket innebar en risk för felinmatningar och kvalitetsavvikelser, utöver att det var onödigt arbete. Under våra interna diskussioner kom vi fram till att vi ville bygga systemet på en konfigurerbar standardplattform som kan användas även för andra applikationer utöver PAS-X framöver.

McNeil är specialiserade på tillverkning av läkemedel för egenvård, det vill säga produkter som kan köpas receptfritt på apotek och i dagligvaruhandeln. Anläggningen i Helsingborg är ett globalt centrum för tillverkning, forskning och utveckling av rökavvänjningsprodukter under varumärket Nicorette, men även för produkter inom områdena Digestive Health (mage och tarm) samt Cough & Cold (hosta och förkylning). McNeil är sedan 2006 en del av den amerikanska Johnson & Johnson-koncernen och blev i mars 2021 klassade av World Economic Forum 4IR som en Lighthouse-site.

– Vi har tagit fram ett middleware som gör det möjligt för PAS-X och automationssystemen hos McNeil att prata med varandra, vilket de inte kunde förut, säger Lise-Lotte Thuse, projektledare på Prevas.

Det middleware som hon tillsammans med tre kollegor från Prevas har utvecklat innehåller en webbaserad logg, där till exempel operatörer, tekniker och kvalitetsansvariga kan få en överblick över information som passerat middleware och eventuella felmeddelanden, en specialbyggd .NET-komponent som tar emot och skickar information mellan PAS-X och AVEVA System Platform (före detta Wonderware).

Eftersom McNeil är verksamma inom läkemedelsindustrin är alla steg i utvecklingsarbetet kopplat till lagar och förordningar – allt ifrån säkerhetsaspekter till dataintegritet, validering och verifiering. Prevas konsulter har kunnat assistera McNeil med att uppfylla dessa lagar och förordningar under projektet tack vare lång tids arbete med liknande utmaningar inom olika industrier.

– Det krävs kreativitet, erfarenhet och problemlösning från oss som konsulter för att kunna lägga fram bra förslag på hur vi kan möta de uppsatta kraven, säger Lise-Lotte Thuse. Detta är också en av de roligaste delarna av arbetet och jag upplever att vi har haft ett mycket bra samarbete med McNeil, där vi har nått bra resultat.

Vid årsskiftet 2020/2021 rullades den uppgraderade versionen av PAS-X ut hos McNeil i Helsingborg. I juni 2021 var alla tilläggstjänster på plats och Prevas roll övergick till systemförvaltning och support.

Mer om samarbetet mellan Prevas och McNeil.

För mer information, kontakta:
Åsa Sandberg, Consultant Manager West, Prevas AB
Mobil: +46 72 247 59 01, E-mail: asa.sandberg@prevas.se

Ylva Amrén, Business Regional Manager West, Prevas AB
Mobil: +46 73 075 71 52, E-mail: ylva.amren@prevas.se

Mårten Åkesson, Manager Process Automation and Execution Systems, McNeil AB
Mobil: +46 727 28 16 4073 075 71 52
E-mail: makesson@its.jnj.com