language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

McNeil AB

Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

När läkemedelsföretaget McNeil i Helsingborg skulle uppgradera sitt PAS-X, det övergripande MES-system som styr och övervakar stora delar av produktionen, anlitades Prevas för att utveckla ett middleware som minimerar risken för felaktiga manuella inmatningar.

– Målet var att knyta ihop automationslagret med MES-lagret, säger Mårten Åkesson, chef för automationsgruppen på McNeil. Tidigare var det operatörerna som utgjorde kopplingen mellan de två systemen, vilket innebar en risk för felinmatningar och kvalitetsavvikelser, utöver att det var onödigt arbete. Under våra interna diskussioner kom vi fram till att vi ville bygga systemet på en konfigurerbar standardplattform som kan användas även för andra applikationer utöver PAS-X framöver.

McNeil är specialiserade på tillverkning av läkemedel för egenvård, det vill säga produkter som kan köpas receptfritt på apotek och i dagligvaruhandeln. Anläggningen i Helsingborg är ett globalt centrum för tillverkning, forskning och utveckling av rökavvänjningsprodukter under varumärket Nicorette, men även för produkter inom områdena Digestive Health (mage och tarm) samt Cough & Cold (hosta och förkylning). McNeil är sedan 2006 en del av den amerikanska Johnson & Johnson-koncernen och blev i mars 2021 klassade av World Economic Forum 4IR som en Lighthouse-site.

Viktig kommunikation

Förstudien kring uppdateringen av det befintliga MES-systemet startade under tidig vår 2019 och i januari 2020, precis innan pandemin slog till, samlades hela projektgruppen för en kickoff där projektmålen presenterades. Prevas har ansvarat för en mindre del av den större uppgraderingen av PAS-X, men det är en viktig pusselbit som skapar stora vinster för produktionslinjen.

– Vi har tagit fram ett middleware som gör det möjligt för PAS-X och automationssystemen hos McNeil att prata med varandra, vilket de inte kunde förut, säger Lise-Lotte Thuse, projektledare på Prevas. Vi har tagit bort manuellt pappersarbete och manuella inmatningar. Dessutom uppfyller det nya systemet alla krav som ställs på bland annat dataintegritet från till exempel Läkemedelsverket, EU och amerikanska FDA.

Det middleware som hon tillsammans med tre kollegor från Prevas har utvecklat innehåller en webbaserad logg, där till exempel operatörer, tekniker och kvalitetsansvariga kan få en överblick över information som passerat middleware och eventuella felmeddelanden, en specialbyggd .NET-komponent som tar emot och skickar information mellan PAS-X och AVEVA System Platform (före detta Wonderware).

– Vi har ofta flera förbättringsprojekt aktiva samtidigt som produktionen ska hållas i gång, vilket är en utmaning, säger Mårten Åkesson. Eftersom produktionen alltid är högsta prioritet har automationsingenjörerna i min grupp inte kunnat lägga så mycket tid i projektet som vi hade planerat. Projektet berör både automation och it och vi har fått jobba ihop oss internt kring förväntningarna på ett nytt system, och där har Lise-Lotte som projektledare fungerat som en brygga mellan grupperna.

Erfarenheter och kunskap som ger kundnytta

Eftersom McNeil är verksamma inom läkemedelsindustrin är alla steg i utvecklingsarbetet kopplat till lagar och förordningar – allt ifrån säkerhetsaspekter till dataintegritet, validering och verifiering. Prevas konsulter har kunnat assistera McNeil med att uppfylla dessa lagar och förordningar under projektet tack vare lång tids arbete med liknande utmaningar inom olika industrier. Det har lett till god processförståelse och tillgång till en bred flora av digitala lösningar samt erfarenhet inom reglerade industrier såsom läkemedel, gas och olja med flera.

– Det krävs kreativitet, erfarenhet och problemlösning från oss som konsulter för att kunna lägga fram bra förslag på hur vi kan möta de uppsatta kraven, säger Lise-Lotte Thuse. Detta är också en av de roligaste delarna av arbetet och jag upplever att vi har haft ett mycket bra samarbete med McNeil, där vi har nått bra resultat.

Vid årsskiftet 2020/2021 rullades den uppgraderade versionen av PAS-X ut hos McNeil i Helsingborg. I juni 2021 var alla tilläggstjänster på plats och Prevas roll övergick till systemförvaltning och support.

NYCKELORD
Hållbar produktion och arbetsmiljö, MES, kommunikationsteknik, projektledning, systemutveckling.

KONTAKTA OSS
Åsa Sandberg, Prevas AB, e-mail

Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil
Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik

 • GKN Automotive

  Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst