language arrow_drop_down
DK NO EN

Life cycle management

Med en kombination av teknisk expertis, applikationskunnande och förstående om kundens affär hjälper vi till att snabbt och säkert få ut deras produkter på marknaden.

Prevas har mer än 30 års erfarenhet som partner i produktutvecklingsprojekt. Projektens omfattning kan variera från moduler eller delsystem till utveckling, industrialisering och certifiering av hela produkter.

Idag väljer många marknadsledande företag att outsourca delar av sin forskning och utveckling. Orsakerna varierar allt från ökat fokus på kärnverksamheten, resursfrågor (tid, kompetens, lokaler) till förbättrad kontroll över de kommersiella risker som hör samman med forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bland mindre företag är det relativt vanligt att endast ha ett fåtal FoU-projekt igång samtidigt, och ibland har man bara ett projekt vartannat år. Då är det svårt att upprätthålla kvaliteten, kostnadskontrollen och ha en hög produktivitet. I en sådan situation är det förnuftigt att samarbeta med någon som Prevas, som är vana vid att ständigt driva komplexa projekt.

Exempel på FoU-projekt

  • Elektroniklabb för utveckling, prototypframtagning och testning
  • Maskinverkstad för prototyputveckling
  • Kundspecifika labb för utveckling och testning
  • Pre EMC-labb för mätning av kravefterlevnad
  • Modern IT-infrastruktur för att hantera forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 13485:2016 (Sverige/Sundbyberg)
  • Utvecklingsmodell som överensstämmer med MDD/IVDD/QSR

Produkternas livscykelhantering

För att kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning för produkternas livscykelhantering måste du ha en uppsättning licenser, utvecklingsmiljöer, ett erfaret team och ett framgångsrikt tillvägagångssätt. En förändring i layouten på ett kretskort kan man göra utan expertkunskaper, men att se det ur ett designperspektiv är en konst.

Det tar tid att skaffa den erfarenheten och det är en av orsakerna till vår framgång. Det spelar ingen roll om produkten konstruerades av oss eller kunden, vår kompetens inom produktutveckling gör att vi förstår utmaningarna och kan hjälpa våra kunder även efter utvecklingen är klar.

Våra ingenjörer har djupgående förståelse av länken mellan produktutveckling och produktion. Låt oss berätta mer om våra support- och underhållstjänster och visa dig våra värdefulla erbjudanden i vår unika affärsmodell och inte minst våra referenser.

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

Gå med i vårt partnernätverk

Tillsammans gör vi affärer!

Kontakta oss

Så berättar vi mer!