language arrow_drop_down
DK NO EN

Automation och robotlösningar

Att effektivisera och automatisera sina produktionsverksamheter är några av de viktigaste åtgärderna en företagsledning kan ta för att möta utmaningarna på dagens konkurrensutsatta marknad. 

Med Prevas långa erfarenhet av industriautomation erbjuds expertkompetens inom områdena distribuerade styrsystem, programmerbara styrsystem, grafiska användargränssnitt, batch- och robotlösningar. Exempel på kunder är ABB, GKN Driveline, Scania, Tetra Pak och Volvo.

Inom automation kan Prevas leverera totallösningar eller stödja dig i olika projektfaser för att säkerställa ett förstklassigt slutresultat. Prevas har också ett stort utbud av tjänster inom produktionsutveckling , projektledning, konfigurering och programvaruutveckling.

Robotlösningar

För att uppnå en effektiv och hållbar tillverkning behövs automation och robotlösningar. Moderna robotlösningar resulterar i ökad produktionstakt och produktionskvalitet samt färre driftsstopp och lägre kostnader.

Prevas har lång erfarenhet av att leverera robotlösningar samt system för styrning och övervakning av robotceller. Våra experter finns inom avancerad robotprogrammering, både för nya investeringar och för förändringar och uppgraderingar av robotceller.

Prevas erbjuder även utbildning i robotprogrammering och handhavande av robotar samt ger support runt robotinvesteringar.

Processlösningar

Prevas har djup kompetens inom process och automation och kan ta ansvar för hela processen, från förstudie till en nyckelfärdig anläggning. I våra uppdrag väljer vi alltid den lösning som passar ditt behov bäst och vårt fokus är att förbättra våra kunders processanläggningar för att uppnå ökad produktivitet, kapacitet, kvalitet och funktionalitet.

Vi täcker hela kedjan från inledande förstudie via projektering och genomförande, montage och installation till driftsättning, intrimning, support och reservdelshållning. Vi är en komplett partner oavsett om du vill diskutera och få goda råd eller om du vill köpa in en komplett nyckelfärdig processanläggning.

Distribuerade styrsystem, DCS

Prevas jobbar kontinuerligt med att planera, konstruera och installera automationssystem inom många branscher och applikationsområden. Vi kan ta fullt ansvar för projekt. Vi åtar oss också många andra roller, beroende på hur du vill genomföra projektet, t.ex. förstudier som leder fram till förfrågningsunderlag.

Våra systemexperter är väl förtrogna med många system på marknaden, t.ex. ABB, Emerson och Siemens, samt kunniga inom styrning av exempelvis kraftverk, fjärrvärme, massa och papper, läkemedel och livsmedel.

PLC, HMI, SCADA

Prevas arbetar kontinuerligt med att planera, konstruera och installera automationssystem inom många branscher och användningsområden. Kompetens och kapacitet finns för att ta totalt projektansvar för automationslösningar. Prevas åtar sig olika roller, beroende på hur du vill genomföra projektet.

Våra experter inom områdena PLC, HMI och SCADA är väl förtrogna med många system på marknaden. Vi har stor erfarenhet av Wonderware, Siemens, ABB, Rockwell, Mitsubishi, Citect, med flera, och vi har experter inom hela applikationsområdet som sträcker sig från tillverkning, över recepthantering, till processreglering. Vi täcker också hela spannet från orderspecifik tillverkning till satsvis och kontinuerlig tillverkning. Prevas har även experter inom systemvalidering och 21 CFR part 11.

Kontakta oss

Peter Karlsson

Manager Automation, Prevas

Tel +46 70 399 00 01

E-post

Kontakta oss

Roland Ferngård

Business Region Manager, South, Prevas

Tel +46 40 691 95 02

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • Uddeholm

  Automation för hållbarhet och kvalitet.  

 • ABB Robotics

  Robot bygger robotar på ABB

 • ASM Foods

  Smakfull utveckling

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!