language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Moelven

Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

För att optimera produktionen av limträbalkar gäller det att limma så mycket material som möjligt vid samma tillfälle. Tillsammans med Prevas utvecklar Moelven i Töreboda ett webbaserat system som automatiserar det tidskrävande planeringsarbetet för limpressning.

– Kunskapen om produktionen finns hos våra medarbetare, säger Niklas Lindh, produktionschef på Moelven i Töreboda. Genom att satsa på automatisering kan vi använda deras kompetens och erfarenhet på ett bättre sätt.

Moelven i Töreboda tillverkar limträbalkar för tre kundsegment – byggvaruhandel, modulhustillverkare samt större byggprojekt som till exempel idrottshallar och badhus. Företaget har också egna konstruktörer som beräknar hållfasthet och tar fram konstruktionsritningar för kundprojekt.

– Trä som konstruktionsmaterial har många fördelar, det är bland annat beständigt i påfrestande miljöer och erbjuder ett mer miljömässigt hållbart alternativ till stål, säger Niklas Lindh. Den nuvarande stålbristen bidrar också till en fördelaktig prisbild.

Optimering med hjälp av webbaserat plugin

Vid årsskiftet införde Moelven ett nytt affärssystem på koncernnivå. Samtidigt ville de uppdatera det befintliga stödet för planering av limpressningen – öka automationsgraden och göra det mer användarvänligt. Prevas anlitades för att bygga ett webbaserat plugin som hanterar planeringen.

– Utmaningen är att få in så många balkar som möjligt i limpressen, det är lite som att spela Tetris, säger Niklas Lindh. Planeringsarbetet är tidskrävande för en människa, men med ett automatiskt system får vi snabbt ut ett tydligt och bra resultat.

Produktionsplaneraren bestämmer vilka kundorder som ska limmas och sedan lägger det Prevas-utvecklade systemet upp en plan för hur limpressen ska fyllas. På sikt kommer även prioriteringen av kundorder automatiseras för att ytterligare integrera med affärssystemet och förbättra flödet i produktionen.

– Än så länge ger systemet ett grundläggande stöd, men i nästa steg kommer vi kunna väga in flera olika krav och förutsättningar, säger Erik Forsling, projektledare och verksamhetskonsult på Prevas. Det kan till exempel vara nödvändigt att hålla ihop vissa beställningar för att få ut material till ett byggprojekt. Eller att samköra beställningar från olika kunder för att balkarna ska gå vidare till en viss typ av efterbearbetning.

Bättre användning av resurser

För Prevas är samarbetet med Moelven ett intressant case där det finns potential att överföra optimeringsprinciperna till produktionsflöden i andra branscher. Att prioritera och utföra arbeten i en viss ordning för att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt är en vanlig utmaning inom industrin.

– Det är häftigt att vi kan använda människors erfarenhet och kompetens för att skapa ett systemstöd som sedan ger ännu större utväxling för de mänskliga resurserna, säger Erik Forsling. Den enformiga delen av arbetet hanteras automatiskt och det frigör tid för exempelvis utbildning, förebyggande underhåll och förbättringsarbete.

Under pandemin har Moelven hållit delar av personalen hemma och även vidtagit stränga åtgärder för att skydda de medarbetare som har skött produktionen. På grund av besöksförbud i fabriken fick teamet från Prevas genomföra i stort sett hela utvecklingsprojektet på distans.

– Prevas har bara varit på plats hos oss en gång under projektet, i övrigt har vi hanterat all kontakt och även driftsättning och tester via digitala verktyg, säger Niklas Lindh. Det är något som verkligen har överraskat och imponerat, att vi har kunnat genomföra ett så komplext projekt på distans.

Den webbaserade lösning som Prevas har utvecklat kommer att användas för produktionsplanering på flera av Moelvens fabriker i Sverige och Norge. Systemet är även utformat för att kunna hantera flera limpressar i samma fabrik.

– Prevas har varit lyhörda för våra önskemål och verkligen gått in för att förstå våra förutsättningar och vår produktion, säger Niklas Lindh. Genom hela projektet har vi känt att det finns en nyfikenhet och en stor vilja att åstadkomma en bra lösning.

NYCKELORD
Hållbar produktion och arbetsmiljö, innovation, automation, digitalisering.

KONTAKTA OSS
Peter K Johansson, Prevas AB, e-mail

Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil
Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil
Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik

 • GKN Automotive

  Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst