language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

ASM Foods

Smakfull utveckling

För att tillgodose önskemål från en viktig kund genomförde ASM Foods en ombyggnad i sin processanläggning. Prevas ansvarade för alla delar av projektet och levererade en ”nyckelfärdig” installation – designad efter kundens önskemål, testad och driftsatt.

ASM Foods tillverkar ingredienser till livsmedelsindustrin, framförallt sylt- och chokladfyllningar till glass, bakverk och konfektyr. Företaget har cirka 150 anställda i två fabriker i Mjölby – en fabrik för vattenbaserade och en för fettbaserade produkter. Verksamheten startades på 1930-talet och ägs sedan 2013 av Barry Callebaut, världens största chokladtillverkare.

Kunderna finns över hela världen och de ställer höga krav på företagets produkter – de ska hålla samma färg, konsistens och smak över tid. Leveranssäkerheten prioriteras också högt, liksom flexibilitet och korta ledtider.

– Vi är helt kundorderstyrda, säger Bengt Nehrman, produktionsutvecklare på ASM Foods. Kunden har tio dagars leveranstid och vi vet sällan hur produktionen kommer att se ut om två veckor. Det är också så vi har nischat oss, som en snabb och flexibel leverantör.

Anpassning för att klara ny produkt

ASM Foods verkar i en bransch där efterfrågan kan skifta snabbt men det är ovanligt att det uppstår en situation där en enskild produkt kan motivera större investeringar i processanläggningen. I det aktuella fallet så fanns det dock strategiska hänsyn och ett tydligt ägardirektiv att förhålla sig till. Projektet startade under 2016 och Prevas var ansvariga för hela leveransen, det vill säga även för den nya processutrustningen.

– ASM Foods kontaktade oss för att de ville addera ytterligare en fyllningslinje, berättar Henric Persson, Business Unit Manager på Prevas. De ville också bygga om vissa delar av sin process för att kunna utnyttja sin kapacitet på ett mer flexibelt sätt.

Själva ombyggnaden bestod i en ny bufferttank med högre kapacitet samt en ny hinkfyllare som klarar den nya kundens krav på förpackning i hinkar på fem respektive tjugofem kilo. Den befintliga processutrustningen kompletterades med nya, automatiserade ventilmatriser som ökar flexibiliteten i anläggningen.

Prevas projektbredd

När Prevas tar helhetsansvaret i ett projekt så innebär det att de koordinerar alla moment och ansvarar för alla externa leverantörer medan kunden kan fokusera på sin ordinarie verksamhet. Prevas leverans består i en ”nyckelfärdig” installation – designad efter kundens önskemål, testad och driftsatt.

– Vi arbetar effektivt för att minimera störningar i kundens produktion och vi tar fullt ansvar för alla moment i projektet, säger Henric Persson. Genom att vi har möjlighet att leverera en helhetslösning så kommer vi in tidigare i projekten, vilket ger oss bättre förståelse för kundens verksamhet och behov.

Utgår från operatörerna

Ombyggnaden är slutförd och ASM Foods hanterar nu den nya kundens krav på särskilt emballage. Processen är helautomatisk och övervakas och styrs i realtid av företagets operatörer.

– En grundförutsättning är att alla delar i vår process är begripliga och användarvänliga för våra operatörer, säger Bengt Nehrman. Jag upplever att de är nöjda, samtidigt som de fortsätter att bidra med förbättringsförslag och medverkar i vår kontinuerliga optimering av processen.

Från Prevas sida har flera olika kompetenser varit inblandade i projektet; projektledning, processingenjörer, processdesigner, inköpsansvariga, elkonstruktörer och automationsingenjörer. Framöver fortsätter samarbetet eftersom ASM Foods har valt att teckna supportavtal med Prevas för att säkerställa driften i sina fabriker.

– Prevas har varit kompetenta och trygga i sin uppgift. De har också kunnat bidra med erfarenheter och förbättringsförslag baserat på att de har genomfört flera liknande projekt tidigare. Vi är mycket nöjda med deras insatser, både vad gäller arbetet med mjukvaran och designen av vår process.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Roland Ferngård, Regional Manager, e-mail

Smart industri, processutveckling
Smart industri, processutveckling
Smart industri, processutveckling

Relaterade case

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • Uddeholm

  Automation för hållbarhet och kvalitet.  

 • ABB Robotics

  Robot bygger robotar på ABB

 • ASM Foods

  Smakfull utveckling