language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

ABB Robotics

Robot bygger robotar på ABB

Med en öppen och säker robotcell för montering visar ABB Robotics i Västerås hur maskiner och människor kan samverka i den smarta industrin. Prevas har installerat och driftsatt en nyckelfärdig lösning som förbättrar arbetsmiljön för operatörerna och höjer kvaliteten i produktionen.

En del av ABB:s satsning på att öka effektiviteten i produktion var att ta fram en ny robotcell för axelmontering på olika modeller av sexaxliga industrirobotar. Cellen består av två arbetsstationer där operatörer tillhandahåller material och en robot av modell IRB 6620 ansvarar för momentdragningen.

– Ett viktigt syfte med installationen är att demonstrera hur stora industrirobotar kan användas för att avlasta och komplettera det mänskliga arbetet i produktionen, säger Per-Olof Karlsson, projektledare på ABB Robotics och ansvarig för implementeringen av den nya robotcellen.

SafeMove2 och sensorsystem möjliggör öppen lösning
En konventionell robotcell omges av skyddsgaller men den nya installationen på ABB Robotics visar att säkerheten kan lösas på andra sätt. Robotens PLC (styrsystem) kompletteras med en separat processor vars enda funktion är att kontrollera säkerheten i cellen. Robotens position och rörelse övervakas med hjälp av ABB:s säkerhetsmjukvara SafeMove2 och ett sensorsystem med bland annat ljusridåer och golvscannrar ersätter det fysiska skyddsgallret.

– Om en person eller ett föremål kommer in i robotens arbetsområde stannar den direkt, säger Per-Olof Karlsson. När roboten arbetar i utkanten av cellen rör den sig sakta men längre in i cellen arbetar den i full hastighet. Vi har lyckats skapa en öppen men samtidigt säker lösning.

Styrd process
Monteringsarbetet i cellen följer en tydlig och styrd process. En operatör går in och förbereder robotens arbete – placerar detaljen i rätt läge och fäster de skruvar som ska dras. Sedan går operatören ut ur cellen och kvitterar med en knapptryckning att det är klart för roboten att börja arbeta. När roboten har slutfört sitt moment tänds en grön lampa och operatören går in i cellen igen för att förbereda nästa moment.

– Det är tydligt hur långt arbetet har kommit och vad som ska göras i nästa steg, säger Nicklas Landström, operatör på ABB Robotics. Det underlättar operatörernas arbete och samtidigt har arbetsmiljön förbättrats eftersom roboten tar hand om momentdragningen som tidigare utfördes manuellt.

Nicklas Landström arbetade tidigare som montör och under uppbyggnaden av den nya robotcellen bidrog han med sin kunskap om produkterna och de olika arbetsmomenten. Han menar att det nya arbetssättet ger ett jämnare resultat och en högre kvalitet.

– Roboten lokaliserar alla skruvar och drar dem till rätt moment, säger Nicklas Landström. Om det uppstår en avvikelse så meddelas operatörerna och produktionen stoppas.

Nyckelfärdig leverans från Prevas
Prevas fick uppdraget att installera den nya robotcellen – ett uppdrag som bland annat har innefattat projektledning, inköp av utrustning, driftsättning och utbildning av ABB:s personal.

– Vi tog in tre olika förslag från tre olika integratörer, och vi bedömde att Prevas koncept innehöll de mest nytänkande lösningarna, säger Per-Olof Karlsson. Prevas främsta styrka som leverantör är att de har en stor upparbetad kunskap och erfarenhet i sitt ingenjörsteam.

Robotcellens slutliga utformning sattes av den gemensamma projektgruppen under projektets genomförande. En viktig aspekt var att hitta en lämplig nivå av automatisering.

– Det finns en del moment som är svåra att automatisera, det är bland annat en hel del plock med material, säger Lars-Erik Forsberg, ansvarig för robotlösningar på Prevas. Därför passar det bra med en kollaborativ lösning där roboten arbetar tillsammans med operatörerna. Jag tycker att vi har lagt automationen på helt rätt nivå.

Prevas ser en stor potential i utvecklingen av öppna robotlösningar och noterar även ett tilltagande intresse från kunder inom olika delar av tillverkningsindustrin. Uppdraget för ABB Robotics utgör ett bra exempel på vad som är möjligt att göra.

– För oss är det spännande att utforska kollaborativa lösningar, framförallt när vi kan visa att det är möjligt att arbeta med stora robotar, säger Lars-Erik Forsberg. Dessutom innebär ofta investeringar i automationslösningar ett lyft för medarbetarna, vilket jag tycker är tydligt i detta projekt

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Peter Karlsson, Prevas AB, e-mail

Robot bygger robotar på ABB
Robot bygger robotar på ABB

Relaterade case

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • Uddeholm

  Automation för hållbarhet och kvalitet.  

 • ABB Robotics

  Robot bygger robotar på ABB

 • ASM Foods

  Smakfull utveckling