language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2023-12-14

Prevas fortsätter att stärka sin marknadsposition inom IndTech och Asset Management

Som en del i Prevas fortsatta satsning inom hållbar produktion ansluter nu Elisabeth Johansson som senior industriell verksamhetsutvecklare.

Prevas satsning inom Enterprise Asset Management (EAM) når nya höjder

Bildtext: Vi välkomnar Elisabeth Johansson som industriell verksamhetsutvecklare på Prevas AB.

- Jag valde Prevas för att kunna kombinera mina erfarenheter från 35 år i branschen med nya kunskaper och perspektiv, berättar Elisabeth Johansson. Tillsammans utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar som främjar kundens arbetsprocess, mål och beslutsfattanden. Dessutom strävar vi efter att skapa en bra arbetsmiljö för de många medarbetare som använder våra lösningar som sina huvudsakliga arbetsverktyg.

- Det som tilltalade mig med Prevas är att vi verkligen hjälper kunderna i att arbeta systematisk med både deras förbättringsarbete och digitaliseringsresa, fortsätter Elisabeth. Teknik i alla ära men det viktiga är människan i fokus.

Elisabeths inledde sin karriär inom industriell verksamhetsutveckling under andra hälften av 1980-talet med leveranser av kompletta anläggningar för industrin.

- Vi var den lilla uppstickaren som utmanade de stora drakarna genom egenutvecklade kran-/ban-system och WMS i en PC-miljö, berättar Elisabeth. Det kan vara svårt att relatera till hur modigt och kaxigt det var att lösa komplexa problem utan att det krävdes stordatorer och stora avdelningar av utvecklare.

Sedan dess har mycket hänt och Elisabeth har samlat på sig en bred erfarenhet av logistik- och produktionsutveckling. Alltid med IT- och automationsverktygslådan nära till hands. I grunden är det dock samma princip som gäller – rätt sak på rätt plats vid rätt tid. Det enkla är oftast det bästa.

- Jag trivs väldigt bra i min roll som industriell verksamhetsutvecklare. En framgångsrik industrialisering av digitala processer handlar om att kombinera förståelsen för befintlig teknik och lösning med kunskap om flöden, produktion och underhåll.

- Den grunden, tillsammans med kunskap om digitalisering och informationsarkitektur, är oslagbar. Jag valde att ansluta mig till Prevas för att vi jobbar med intressanta projekt och har en bredd på arbetsuppgifterna där nyfikenhet alltid krävs för att hitta optimala lösningar. Det var också viktigt för mig att välja en arbetsgivare som tar hållbarhet på allvar, berättar Elisabeth vidare.

- Elisabeth utgör ett fantastiskt komplement till Prevas-teamet som fokuserar på digitalisering och effektiva lösningar för underhåll och internlogistik, säger Ylva Amrén regionchef West på Prevas. Hon delar vår syn på att medarbetaren bör vara i centrum och betonar vikten av att samla data och insikter som underlag för proaktiva beslut och verksamhetsutveckling.

I rollen som senior industriell verksamhetsutvecklare kommer Elisabeth vara en viktig del i leveranserna till Prevas befintliga och nya kunder.

För mer information, kontakta:
Åsa Sandberg, Business Unit Manager IndTech & Asset Management, Region West, Prevas AB
Mobil: +46 72 247 59 01, E-post: asa.sandberg@prevas.se

Elisabeth Johansson, Industriell Verksamhetsutvecklare, Region West, Prevas AB
Mobil: +46 72 085 77 76, E-post: elisabeth.johansson@prevas.se