language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2023-11-01

Ökat behov av datadriven verksamhetsutveckling får Prevas att utveckla sitt erbjudande

Som ett led i Prevas fortsatta satsning inom IndTech och Asset Management i region West, ansluter nu Francis Senghore som datadriven affärsutvecklare.

Ökat behov av datadriven verksamhetsutveckling får Prevas att utveckla sitt erbjudande

Bildtext: Francis Senghore, datadriven affärsutvecklare på Prevas.

Prevas är glada att kunna berätta att teamet inom IndTech och Asset Management är förstärkt med Francis Senghore.

- Francis har en spännande bakgrund inom process- och flödesoptimering, säger Åsa Sandberg, Business Unit Manager IndTech & Asset Management på Prevas.

Francis förmåga att identifiera ineffektiva processteg kombinerat med god förståelse om hur data kan användas för verksamhetsutveckling är en vinnande kombination.

- Det jag har med mig från tidigare erfarenheter, och fortsatt kan bidra med här på Prevas, är kunskapen om hur process- och flödesoptimering både ger ökad effektivitet och samtidigt nöjdare medarbetare, säger Francis Senghore, datadriven utvecklare på Prevas.

På Prevas är Francis aktiv i leveranser som ökar kundernas möjligheter att utveckla verksamheten mot prioriterade indikatorer och mål. En viktig del är att ta fram modeller för informationsflöden i befintliga IT-system och knyta ihop det med verksamhetens behov. En gemensam förståelse för hur processer och information knyts ihop är nödvändigt för att kontinuerligt förbättra arbetssätt. Francis styrka är att visualisera dessa flöden och därmed underlätta för våra kunder att identifiera vilka delar som behöver ändras, kompletteras eller förstärkas för att bättre stötta en helhetsbild.

- Det märks verkligen att Francis brinner för det här och hans förmåga att hjälpa våra kunder ta välgrundade beslut i sin vardag är redan uppskattad, berättar Åsa vidare.

- En bra dag på jobbet för mig är när jag får möjlighet att arbeta nära kollegor och kunder för att tillsammans lösa problem. Att kunna kombinera produktivitet med en avslappnad och positiv atmosfär gör att jag ser fram emot att gå till jobbet varje dag. Jag är övertygad om att det också märks i våra leveranser, poängterar Francis.

I rollen som datadriven verksamhetsutvecklare kommer Francis fortsatt vara en viktig del i leveranserna till Prevas befintliga och nya kunder.