language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2023-06-15

Prevas satsning inom Enterprise Asset Management (EAM) når nya höjder

Marknaden har bekräftat att Prevas satsning på underhållssystem var helt rätt i tiden. Behovet av kompetens som förstår verksamheters utmaningar och vikten av att skapa värde på kort och lång sikt tillgodoses av Prevas leveransteam. För att möta den fortsatt stora efterfrågan ansluter nu Oskar Wallander som verksamhetsarkitekt och applikationsspecialist.

Prevas satsning inom Enterprise Asset Management (EAM) når nya höjder

- Underhållsbranschen går mer och mer mot digitalisering och ett effektivt datadrivet underhåll hjälper till att förbättra kvalitén och hållbarheten i hela produktionsprocessen, säger Oskar Wallander. Jag valde att börja på Prevas då de erbjuder både kunder, teamet och mig personligen rätt förutsättningar för att lyckas.

Oskar har mångårig erfarenhet både som verksamhetsutvecklare och teknisk specialist inom EAM. Han har genom åren arbetat både på ledningsnivå och med slutanvändare med förändringsledning, utbildning och processutveckling. Genom att ha haft ledande roller, både verksamhetsmässigt och tekniskt, i flertalet internationella projekt har Oskar samlat på sig en unik bredd. Han kan hela kedjan från lösningsförslag till implementationsprojekt och så småningom också vidareutveckling, uppgradering och förvaltningsarbete av EAM-system.

- Oskar är ett fantastiskt komplement till Prevas-teamet vars fokus är värdeskapande effektiva lösningar för underhåll, säger Ylva Amrén regionchef på Prevas. Oskar är en erfaren, lyhörd och strukturerad person som snabbt kan sätta sig in en kunds situation och hjälpa dem att utvecklas.

Oskar kommer vara en viktig del i leveranserna till Prevas befintliga och nya kunder.

- Det jag brinner för är att tillsammans med kunder ta fram lösningar som bidrar till att effektivisera och förbättra arbetsprocesser, fortsätter Oskar. Våra underhållslösningar baseras på ledande plattformar från Hexagon EAM och IFS Ultimo. Jag vill verkligen få alla att förstå styrkan med ett tillgängligt, skalbart och framtids säkrat underhållssystem och hur mycket nytta det verkligen skapar för verksamheten.

- Jag trivs väldigt bra i min breda roll som verksamhetsarkitekt och applikationsspecialist. Det ger mig möjligheten att både diskutera och specificera lösningar för att sen också bidra i realiseringen. Att få avsluta en arbetsdag med en känsla av att jag har gjort skillnad, för en medarbetare eller kund är fantastisk, avslutar Oskar.