language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2022-06-16

Prevas presentation på Småbolagsdagarna 2022

Johan Strid, CEO på Prevas AB, presenterade Prevas på Aktiespararnas Småbolagsdagarna den 15 juni 2022. Trender, teknikutveckling, återblick på ett lyckosamt 2021, resultat och Prevas väg framåt är några av områdena som berördes.

Nu finns möjligheten att se inspelad presentation i efterhand på Prevas hemsida, www.prevas.se/ir.