language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2022-05-30

VD:s presentation på Prevas årsstämma 2022

På vår hemsida finns nu VD:s presentationsfilm från årsstämman publicerad.

Johan Strid började med att ge en omvärldsbild och kommenterade några trender som påverkar oss alla. Allt ifrån globalisering, ekonomi, demografi och säkerhetsfrågor till transport och handel. Presentationen innehåller även en kort företagspresentation där våra fokuserbjudanden beskrivs samt en återblick på den lyckosamma förändringsresa vi har gjort sedan 2018.

2021 var ett mycket lyckosamt år för Prevas med mycket god lönsamhet och tillväxt, där flera historiska rekord sattes. Vi har under året gått samman med flera företag. Ett fulltecknat optionsprogram lanserades och satsningar har gjorts på varumärket avseende Employer Branding.

Avslutningsvis kommenterades starten på 2022 och riktningen framåt beskrevs.

Se presentationen på www.prevas.se/ir.