language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2021-03-16

Prevas tar pulsen på energibranschen

Energibranschen står inför ständiga omställningar och utmaningar där krav på förändringar kan komma från flera olika håll.

Exempel på kravställare är lagar, förordningar, myndighetskrav, tekniksprång, hållbarhetskrav, krav från industrin med mera. Bolagen har även interna krav med syfte att bli bättre och mer konkurrenskraftiga. Utöver dessa krav på förändring och anpassningar har även många medborgare åsikter om el- och energi då de alla flesta berörs av området. Även dessa tankar måste energibranschen förhålla sig till. På senare år har energipolitik debatterats flitigt på den högsta politiska nivån. Något som naturligtvis också påverkar energibolagen runt om i landet.

Ett exempel på en stor förändring som branschen står inför är att senast år 2025 ska samtliga energi-/elnätsbolag i Sverige möta de nya funktionskraven för debiteringsmätare. Detta innebär att nästan samtliga bolag behöver byta ut flera miljoner befintliga elmätare. Det blir en stor utmaning både vad gäller det strategiska vägvalet av system och lösning men även hur bytena ska genomföras och med vilka tekniska hjälpmedel.

Inom Prevas tror vi starkt på partnerskap och samarbeten där vi bidrar till utvecklingen genom att dela med oss av våra insikter. Vi är i framkant när det kommer till digitalisering, fältservice och hållbarhet. Och med det sagt kommer vi inom kort att starta en bloggserie som tar pulsen på energibranschen. Syftet är att belysa och bättre förstå vilka utmaningar branschen står inför både på kort- och lång sikt. I en serie samtal kommer Amrish Kubavat att ta pulsen på flera intressanta personer inom energibranschen. Fokus kommer att ligga på både det regionala och nationella perspektivet.

Först ut i serien ”tar pulsen på energibranschen” kommer ett intressant samtal att publiceras med Peder Holmström, avdelningschef för mätsystem på Göteborg Energi. Peder har lång och gedigen erfarenhet inom energibranschen och drivs av att jobba med ständiga förbättringar inom mätsystem och mätutrustning. Håll utkik om ett par veckor i vår blogg!

Vill ni inom ert bolag diskutera digitalisering, fältservice eller mobilitet med oss så kontakta Amrish Kubavat, affärs- och verksamhetsutvecklare på Prevas. Vi delar gärna våra erfarenheter och tankar inom området och hjälper till i er fortsatta resa. Prevas har både intern kompetens och samarbetar med IFS (FSM) som partner inom området.

Kontakta oss för att diskutera era specifika behov och utmaningar.
Amrish Kubavat
Affärsutvecklare med ansvar för fältservice (FSM) på Prevas
Tel: +46 (0)721 71 76 82, E-mail