language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2021-02-15

Prevas har vunnit prestigefyllt kontrakt med Nye Veier i Norge

Prevas verksamhet i Norge ska leverera ”motorn” i Nya Veiers nya digitala driftstödsystem. Syftet med den nya lösningen är att stötta och möjliggöra digital drift- och underhållsstyrning genom hela vägsystemets livscykel.

Kontraktet löper över fem år och baseras på Infor CloudSuite EAM som levereras som en molntjänst i Infors moln. Lösningen kommer att hantera förvaltning och uppföljning av de olika vägsystemen i samverkan med entreprenörerna. Leveransen innebär att Prevas sammanställer och konfigurerar Infor CloudSuite EAM i nära samarbete med Nye Veiers egna organisation och integrerar lösningen med kundens utvalda integreringsplattform (Dell Boomi). Detta för att hantera datautbyte bland annat med entreprenörernas egna lösningar och ge Nye Veier ett kraftfullt styrverktyg.

– Det här är ett mycket spännande projekt för oss, säger Einar Alexander Andersen, ansvarig för Prevas verksamhet i Norge. Den här upphandlingen har väckt stor uppmärksamhet på marknaden. Konkurrensen har varit hård och då känns det extra roligt att ha nått ända fram. Jag gillade framförallt formuleringen i tilldelningsbrevet där Nye Veier skriver att vi har uppvisat en god/mycket god uppdragsförståelse med ett bra/mycket bra team och att vår lösning sammantaget bedöms vara den lösning som i högsta grad uppfyller kravspecifikationen och samtidigt ger ett mycket bra stöd för Nye Veiers digitala strategi. Det är en vinn-vinn-situation. Nu ser vi fram emot att påbörja samarbetet!

- För Nye Veier är det här en viktig upphandling, säger Magnus Johansen, drift- och underhållschef på Nye Veier och fortsätter:

- Infor CloudSuite EAM kommer att vara ”motorn” i vårt digitala driftstödsystem. Lösningen informerar oss om skicket på utrustning och anläggningar på de olika vägsträckor vi ansvarar för. Vi får kontroll och överblick över allt från akuta larm till planerat underhåll. Felhistorik och genomförda korrigeringar med dokumentation lagras på de enskilda objekten/anläggningarna så att vi kan planera ytterligare åtgärder som byten eller inspektionsprogram baserade på fakta.

Genom det digitala driftsystemet vill Nye Veier möjliggöra effektivare och kostnadsbesparande drift och underhåll av vägar. För trafikanterna kommer detta att ge högre tillgänglighet och säkrare vägar genom bättre planering och utförande av drift- och underhållsarbete.

Bildtext:
Planerat underhåll på E18-sträckan Tvedestrand–Arendal. (Foto: Otera Traftec AS)

Om Nya Veier
Nye Veier AS planerar, bygger, driver och underhåller trafiksäkra huvudvägar i Norge. Företaget bygger vägar som minskar restiden, förbinder bostadsområden med arbetsmarknadsregioner och säkerställer färre dödade och allvarligt skadade i trafiken.