language arrow_drop_down
DK NO EN

User Experience & User Interface

UX är nyckeln till framgång - bra UX skapar lojalitet och engagemang som leder till stärkt varumärke.

UX (User Experience) handlar om hur användaren interagerar med och upplever en viss produkt, system eller tjänst. Genom att anpassa lösningen efter användarens och kundens behov och situation skapar vi hållbara tjänster som ger ett mervärde. Med våra arbetsmetoder kan vi påvisa ökad lojalitet och engagemang hos användarna som i sin tur leder till ett stärkt varumärke, konkurrensfördelar samt ökad lönsamhet.

Våra UX och Visuella designers finns med från start och genom hela projektet för att bl.a. utföra research och testning, klargöra designbeslut och behov, arbeta med kravställning och långsiktig målformulering.

Varför ska man arbeta med UX och UI?

Produkter och tjänster som uppfyller användarens och kundens långsiktiga önskningar får en längre livscykel. Genom att arbeta med UX i alla delar av kedjan kan vi på så sätt utveckla både miljö- och människovänliga produkter. Det ger mening och syfte åt både användaren och produkten/systemet.

”Most people make the mistake of thinking design is what it looks like. People think it’s this veneer – that the designers are handed this box and told, ’Make it look good!’ That’s not what we think design is. It’s not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” Citat av Steve Jobs.

UX på Prevas

På Prevas arbetar vi med att ta tillvara på teknikens och digitaliseringens möjligheter. Bransch efter bransch digitaliseras. Produkter och tjänster kopplas upp och samlar in oerhörda mängder data. Det möjliggör ett nytt sätt att arbeta med information mellan olika plattformar, människor och teknik. På Prevas är vi experter på just användarupplevelser och gränssnitt där användarupplevelsen måste vara intuitiv, enkel och konsekvent i både digitala och fysiska gränssnitt. Vi jobbar tekniknära och är insatta i de utmaningar och möjligheter som dagens teknik ger. Vi kan erbjuda både konsulter och helhetslösningar inom digital strategi, prototyparbete, UX/UI design och utveckling av kompletta webbapplikationer och digitala verktyg.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta vad UX Design kan göra för dina produkter eller tjänster!

UX Design

I arbetet ingår det att förstå sin målgrupp och den kontext den befinner sig i, vilket kan variera över tid. En produkt/system skall ge mening för användaren och addera nytta och värde till dennes behov. I arbetet ingår det även att titta på informationsdesign, navigationsflöden och dess struktur. Utmaningarna kan finnas i kontexten: vart och när produkten används, informationstekniken och/eller fysiska begränsningar. Genom upprepade användartester och analyser skapar vi funktionella system.

 • Målgruppsanalys
 • Användarscenarion och kravställning
 • Informationsarkitektur och navigering
 • Wireframes
 • Koncept och prototyper
 • Användartester

Visuell Design 

Gränssnitt är utformningen av länken mellan olika objekt, till exempel mellan användare och mjukvara och hårdvara eller mellan olika mjukvaror. Det är här interaktionen sker. Som designers ställs vi ofta inför uppgiften att presentera mycket information på liten yta. Målet är att skapa ett användargränssnitt som gör det enkelt, effektivt och användarvänligt att använda, samtidigt som det uppfyller syftet och ger nytta och skapar mervärde åt användaren.

 • Layout
 • Grafisk design Typografi, färg och form
 • Informationsarkitektur och navigering
 • Koncept och prototyper
 • Varumärke

 

inspiration

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

Kontakta oss

Helena Gautam

Business Unit Manager Smart Services, Malmö

Tel +46 705987 220

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Outokumpu

  Behovsbaserat styrsystem på Outokumpu i Degerfors

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

We want you to join us!

Vi söker fler medarbetare!