language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

4Life Solutions

Rent dricksvatten på fyra timmar

Rent dricksvatten genom att lägga en blå plastpåse med förorenat vatten i solskenet i fyra timmar - det låter nästan för bra för att vara sant. Men det är det inte. 4Life Solutions och Prevas har i samarbete låtit idén genomgå noggranna och omfattande tester och satt den i produktion. Snart kommer en användarvänlig, billig och miljövänlig lösning att vara tillgänglig för världens fattigaste länder.

På den här planeten saknar 2,2 miljarder människor rent dricksvatten – det måste gå att göra något åt det! Så tänkte Alexander Løcke när han skulle genomföra sitt examensarbete på designskolan i Aalborg. Han lät det inte stanna vid en tanke – han tog sig an uppgiften att utveckla ett enkelt och bekvämt sätt att rena förorenat dricksvatten åt människor i världens fattigaste länder.

Projektet blev en stor framgång. SolarSack, som blev produktens namn, visade sig nämligen kunna omvandla kontaminerat vatten, med farligt hög bakteriehalt, till säkert dricksvatten på bara några timmar. Och allt som behövdes var solsken och en plastpåse. Själva produkten ser ut som en blå plastpåse med en öppning att hälla in vattnet genom och en liten kran för att tappa ut det.

Under utvecklingsarbetet vistades Alexander Løcke under flera perioder i Uganda. Att under längre tid bo tillsammans med de människor som behöver säkert dricksvatten och lära känna deras dagliga vanor ger nämligen en djupare insikt i vad som krävs för att de ska ta produkten till sig och verkligen använda den i sin vardag.

Den teknik som ligger till grund för vattenreningen kallas SODIS – SOlar DISinfection. Det förorenade vattnet, som i många fall har hög halt E.colibakterier, renas genom att de transparenta plastpåsarna får ligga i solskenet i cirka fyra timmar.

SolarSack fungerar bäst i värme och starkt solsken och när vattnet är någorlunda transparent och ogrumlat. Produkten är därför särskilt lämplig i länder med varmt klimat. Vid mulet väder går processen lite långsammare.

Svårigheten för användarna är att bli säkra på när vattnet är tillräckligt rent. Därför håller 4Life Solutions på att utveckla en UV-indikator, som visar en smiley när vattnet är säkert att dricka. När processen är fullbordad, är 99,99 % av vattnets bakterie- och virusinnehåll eliminerat med hjälp av UV-strålning. Påsen är blå på ena sidan för att bättre hålla kvar solens strålningsvärme, så att processen går lite fortare. En SolarSack kan användas i upp till ett år och kan rena 2 000 liter vatten till säkert dricksvatten.

- Det var ett krav att produkten skulle vara enkel nog att användas även av barn. Med den första versionen av indikatorn fanns det emellertid ett problem: Den var för dyr, förklarar Poul Bundgaard, operativ chef vid 4Life Solutions, som är det företag Alexander Løcke grundade.

Ett meningsfullt projekt

För att få hjälp att göra indikatorn billigare tog 4Life Solutions kontakt med Prevas. I sin första version fördubblade nämligen indikatorn priset på SolarSack. Trots att reningspåsen kan användas upp till 500 gånger, blev den alltför dyr för att vara ett realistiskt alternativ i de fattigaste regionerna.

- Det var en spännande utmaning för oss, berättar Henrik Møller, VD för Prevas Danmark.

Prevas har stor erfarenhet av att konstruera och utveckla elektronik, programvara och mekaniska komponenter och system för energisektorn, livsmedelsindustrin och Life Science.

- Vi kan utveckla helt nya produkter från grunden, men arbetar också med produktanpassning och vidareutveckling utifrån prototyper eller koncepttester. SolarSack-prototypen var bra redan när den kom till oss, men att få ner styckpriset till under en dollar var ett nära nog omöjligt uppdrag, förklarar Henrik Møller.

Prevas lyckades emellertid konstruera om produkten och utnyttja alternativa komponenter, bland annat lysdioder, som var både driftsäkra och tillräckligt billiga för att kunna gjutas in i vattenbehållarna i stället för solceller. Den nyutvecklade produkten är nu satt i produktion via ett danskt företag i Schweiz, och leveranserna beräknas kunna börja under 2021.

- Vi har aldrig tidigare varit med om att utveckla någon liknande produkt och vi har upplevt arbetet som både meningsfullt och som en spännande utmaning, säger Henrik Møller.

Hos 4Life Solutions är man mycket nöjd med den hjälp man fått från Prevas.

- Det är oerhört viktigt att SolarSack är billig, lättanvänd och pålitlig. Om användarna inte känner att de kan lita på att det SolarSack-behandlade vattnet är fullkomligt säkert, återgår de naturligtvis till sina tidigare metoder, som innefattar skogsavverkning för att få bränsle till att koka sitt dricksvatten, förklarar Poul Bundgaard.

Sådana metoder innebär inte bara hårt arbete, de skadar dessutom miljön och orsakar onödigt stora koldioxidutsläpp. Därför har 4Life Solutions också sett till att SolarSack kan pantas och återvinnas, så man inte skapar en ny form av förorening i användarländerna. Ett exempel på återvinning är att komprimera plastavfallet från uttjänta produkter och använda det som husbyggnadsmaterial.

- Det har faktiskt visat sig bli ett utmärkt och starkt byggmaterial, infogar Poul Bundgaard.

4Life Solutions hoppas och tror på starkt och brett genomslag för den nya SolarSack-produkten, som de kallar SaWa. Namnet SaWa står för ”Safe Water”, men det betyder också ”OK” på swahili.

- Tillgång till säkert dricksvatten kan minska förekomsten av en lång rad sjukdomar, till exempel kolera och tyfus, kraftigt. Varje år dör 500 000 personer för att de saknar tillgång till rent dricksvatten. Vi vill gärna vara en del i arbetet att minimera det antalet, avslutar Poul Bundgaard.

Bildtexter:

En SaWa liknar vid första ögonkastet en vanlig, blå plastpåse. Det är den inte – på fyra timmar kan den förvandla biologiskt förorenat vatten till rent dricksvatten, med hjälp av enbart solens strålar.

Det är viktigt att användarna enkelt kan se när vattnet i en SaWa är tillräckligt rent för att användas som dricksvatten.

KONTAKTA OSS
Henrik Møller, Prevas A/S, e-mail

Rent dricksvatten på fyra timmar - case 4Life Solutions
Rent dricksvatten på fyra timmar - case 4Life Solutions
Rent dricksvatten på fyra timmar - case 4Life Solutions
Rent dricksvatten på fyra timmar - case 4Life Solutions

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar