language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Outokumpu

Behovsbaserat styrsystem på Outokumpu i Degerfors

Outokumpu Stainless i Degerfors valsar rostfri grovplåt för kunder över hela världen. Sommaren 2019 inledde Outokumpu tillsammans med Prevas en modernisering av valsverkets styrsystem och två veckor in i december 2020 valsades de första plåtarna med hjälp av det nya systemet.

Valsverket i Degerfors är av typen kvartovalsverk med fyra valsar som installerades redan i början av 1960-talet. Processen har uppgraderats löpande men till sist blev en mer omfattande modernisering av styrsystemet nödvändig. Reservdelar blev allt svårare att få tag på och supportavtalet fördyrades. Det vanliga är att ett valsverk levereras tillsammans med ett specifikt styrsystem, men istället för att byta ut ett väl fungerande valsverk – vilket hade blivit mycket kostsamt – valde Outokumpu att anlita Prevas för att utveckla ett modernt styrsystem anpassat till det befintliga verket.

– Valsverket är själva hjärtat i anläggningen och även om operatörernas arbete genom åren utvecklats och blivit mer systematiserat så är de formler och beräkningar i valsningsprocessen detsamma nu som förr, säger Stefan Lundberg, projektledare på Outokumpu. Vi behövde säkra upp driften i Degerfors genom ett nytt, modulbaserat system som är anpassat både för dagens och morgondagens krav på digitalisering och användarvänlighet.

Kombination av kompetenser för bästa kundnytta

Martin Östberg, projektledare och systemutvecklare på Prevas, har en speciell koppling till projektet. Han är utbildad metallurg och arbetade under 1980-talet på verket i Degerfors, där han bland annat var med och skapade det ursprungliga valsverkssystemet.

– Det har varit oerhört roligt att ännu en gång få förtroendet att vara med och ta fram ett nytt system, baserat på de modeller som det ursprungliga systemet byggdes med men med ny teknik och nytt programmeringsspråk, säger Martin Östberg. Valsningen är ju en irreversibel process, så det är oerhört viktigt att alla små delar i systemet kommunicerar snabbt och vid exakt rätt tidpunkt för att nå önskat resultatet i form av en färdig plåt med rätt egenskaper. Varje systemkomponent har sin bestämda funktion där snabbheten är av vital betydelse.

När projektteamet startade diskussionerna sommaren 2019 låg fokus på att ta fram ett funktionellt system för de beräkningar som behövs vid valsningsprocessen, men också ett användargränssnitt som skulle vara enkelt och tydligt för operatörerna. Därför involverades Prevas avdelning för user experience (UX) i Malmö.

– De flesta tekniska system har potential att bli väldigt mycket bättre om systemutvecklaren som ska realisera gränssnittet får stöd med designen, säger Martin Östberg. Det handlar om två skilda talanger. Genom att ta med en UX-designer tidigt i processen får systemutvecklaren hjälp att fokusera på rätt saker.

Lönsamt att fokusera på behoven tidigt

Prevas UX-designer Nicklas Nilsson engagerades i projektet och utförde under hösten 2019 under drygt två månader ett förarbete med fokus på användarna. På plats i Degerfors intervjuade han operatörer och andra användare, studerade deras arbetsmiljö, tog in synpunkter och krav för att sedan leverera en analys som underlag till projektgruppen.

– Genom att starta projektet med utgångspunkt i användarnas behov så blir utvecklarnas arbete enklare, säger Nicklas Nilsson. Kunden undviker risken att i ett senare skede behöva lägga pengar på att ta bort onödiga funktioner eller göra tillägg av sådant som fattas.

Vid implementering av ett nytt system så krävs stora resurser i form av många involverade personer – att först undersöka behoven lönar sig i längden. Enligt Nicklas Nilsson är det också positivt för arbetsmoralen att låta användarna vara delaktiga i utvecklingsprocessen.

– Att ta till sig ett nytt system är alltid en omställning, men i de fall medarbetarna vet att det nya är uppbyggt med utgångspunkt i deras behov och arbetsvardag går det lättare, säger Nicklas Nilsson.

Stefan Lundberg menar att införandet av ny teknik samt Martin Östbergs erfarenhet och förståelse för verksamheten i kombination med Nicklas Nilssons UX-kompetens, har varit viktiga faktorer för projektets framgång.

– Vi har under projektets gång känt en stor trygghet i samarbetet där vi tillsammans har utformat en lösning som vi kan ta emot och själva förvalta på ett bra sätt, säger Stefan Lundberg. Det funkar inte att bara beställa ett nytt system och ta för givet att vem som helst kommer att kunna använda det. Det gäller att utbilda och se till att få stöd för att komma igång på ett bra sätt.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Peter K Johansson, e-mail

Realheart TAH – ett ”riktigt” artificiellt hjärta
Realheart TAH – ett ”riktigt” artificiellt hjärta
Realheart TAH – ett ”riktigt” artificiellt hjärta
Realheart TAH – ett ”riktigt” artificiellt hjärta

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas