language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-08-01

Prevas tar över Unibaps industriverksamhet inom robotik och AI

Idag meddelar Prevas att den tidigare annonserade avsiktsförklaringen om överlåtelse av Unibaps industriverksamhet har fått ett lyckat utfall. Bolagen har kommit överens om en verksamhetsövergång avseende medarbetare och pågående uppdrag av Unibaps industriverksamhet. Verksamheten ansluter till Prevas den 1 augusti 2023.

Uddeholm sparar energi med hjälp av system från Prevas

Bildtext: Magnus Welén (Prevas AB), Johan Åhman (Unibap AB) och Hans-Erik Wikman (Prevas AB).

Unibap är världkända för sina smarta tillämpningar av AI och digitalisering som bidrar till en mer effektiv och hållbar industri och rymdfart. Genom förvärvet av Unibaps industriverksamhet kommer Prevas att kunna dra nytta av deras tekniska kompetens och erfarenhet för att fortsätta utveckla hållbara och innovativa AI-baserade lösningar. Unibaps industriverksamhet består av 4 medarbetare och deras kundbas består av internationella kunder.

- Vi välkomnar våra nya kollegor och är mycket glada över samgåendet. Inom Prevas blir Unibaps industriverksamhet en del av vår kärnverksamhet och tillsammans kommer vi att fortsätta driva framsteg inom AI och bidra till att forma framtidens smarta industrier, säger Magnus Welén CEO på Prevas.

Prevas har en stark position inom produkt- och produktionsutveckling där de bland annat är ledande inom digitalisering och automatisering av nordisk industri. En fortsatt stark trend är att behovet av djup teknisk kompetens ökar. Inte minst behovet av att kunna förstå komplexa problem, hitta och leverera lösningar på dem, och ha förmågan att ta ansvar för dessa.

- För oss är det viktigt att jobba med intressant och innovativ teknik, i våra projekt och tillsammans med våra kunder. Detta förvärv är därför helt i linje med vår strategi då vi förvärvar kunder och en modern teknikplattform som ytterligare stärker vår kompetens inom AI och Vision, säger Hans-Erik Wikman regionchef i Stockholm på Prevas.

Övergången kommer att äga rum den 1 augusti och bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

För mer information, kontakta:

Magnus Welén, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 70 593 44 57, E-mail
Hans-Erik Wikman, regionchef Prevas Stockholm, Mobil: +46 733 35 22 22, E-mail
Johan Åman, VD, Unibap AB, Mobile: +46 70 851 00 21, E-mail