language arrow_drop_down
DK NO EN
Nyhet: 2021-01-28

Amrish Kubavat vidareutvecklar Prevas verksamhet inom Field Service Management (FSM)

Som ett led i Prevas satsning inom området för Field Service Management (FSM) har bolaget nu anställt Amrish Kubavat i rollen som affärs- och verksamhetsutvecklare.

I januari började Amrish Kubavat på Prevas i Göteborg i rollen som affärs- och verksamhetsutvecklare för bolagets erbjudande inom fältservice. Prevas ser en fortsatt stor marknadspotential inom området för eftermarknad och väljer därför att utöka sälj- och leveranskapacitet inom området FSM, Field Service Management.

- Det jag föll för hos Prevas är deras unika marknadsposition och erfarenhet inom området i kombination med att Prevas är en stor aktör inom produktutveckling. Utvecklingen har förändrat förutsättningarna för hur en i grunden traditionell industriprodukt kan säljas och användas över tid. Nu kan användarna vara delaktiga i tjänsteförsäljning med bas i en fysisk produkt. Det ger nya möjligheter att sälja befintliga produkter eller att utveckla nya produkter, säger Amrish Kubavat om sin nya roll.

Prevas är sedan våren 2019 officiell partner till IFS inom Field Service i Norden. Ett samarbete baserat på de båda aktörernas intresse för att ta fram paketerade erbjudanden för serviceintensiva företag. Prevas bidrar till att effektivisera och optimera kundernas verksamheter och bidrar till ökad lönsamhet, kvalitet och spårbarhet. Prevas uppdrag spänner ofta över hela livscykeln från tidiga utredningar och förstudier med konceptutveckling och ”proof-of-concept”, till utveckling, implementation och test för att övergå till löpande vidareutveckling inom ramen för förvaltning och support. För femte gången i rad har Gartner utnämnt IFS till en ledare inom Field Service Management och på Prevas ser man fram emot att vara en del av den fortsatta resan för en av marknadens bästa produkter.

Amrish kommer närmast från Metrum Sweden AB där han i en roll som affärsutvecklare och säljare ansvarade för stora industrier samt elnätsbolag i Asien. Dessförinnan arbetade Amrish i 12 år på Göteborg Energi och där han som projektledare ansvarade för bland annat digitalisering och mobilt arbete inom fältservice. I rollen som verksamhetsutvecklare arbetade han med att förenklade och införa mer effektiva arbetssätt för verksamheten och medarbetarna både avseende IT-system och underhåll.

- Amrish bakgrund och driv är precis det vi letat efter för att kunna ta nästa steg i vår satsning på värdeskapande underhåll och fältservice, säger Ylva Amrén, regionchef Prevas West.

Nyfiken på att veta mer om Prevas verksamhet inom fältservice, kontakta gärna Amrish Kubavat direkt eller vårt kontor via kontaktuppgifterna nedan.

För mer information, kontakta
Ylva Amrén, regionchef West, Prevas AB, Mobil: +46 73 075 71 52, E-mail

Amrish Kubavat, Affärs- och verksamhetsutvecklare Field Service Management,
Prevas AB, Mobil: +46 31 725 18 05, E-mail

Kontakta oss

Ylva Amrén

Business Region Manager, Region West

Tel +46 73 075 71 52

E-post

Kontakta oss

Amrish Kubavat

Affärs- och verksamhetsutvecklare Field Service Management, West

Tel +46 31 725 18 05

E-post