language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

GKN Automotive

Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst

För drygt 20 år sedan valde GKN Automotive att ta in Prevas internlogistiksystem LIPS. Bakgrunden var att de ville säkra flödet av komponenter i företagets fabrik i Köping, där de tillverkar växlar till fyrhjulsdrift i bilar. Sedan dess har systemet utvecklats kontinuerligt och i samklang med utvecklingen av GKN:s verksamhet.

Nytt system för lager- och produktionslogistik
I början av 2000-talet identifierade GKN behovet av att uppdatera företagets logistiksystem, då det befintliga ansågs alltför sårbart och byggde på äldre hårdvara och operativsystem. Det fanns inte heller någon supportfunktion för vare sig mjukvara eller hårdvara. Efter inledande förstudie valde GKN att anlita Prevas för att införa ett nytt, skräddarsytt system – Logistik I ProduktionsSystem, LIPS.

- En stor fördel var att Prevas hade varit involverade i det då befintliga systemet och därför hade mycket bra insyn i hur vår verksamhet fungerar, säger Mats Strömberg, som haft rollen som delprojektledare under införandet av LIPS.

De första åren innebar ett intensivt arbete med att utreda företagets och användarnas behov för att sedan utveckla och installera nya system för både lager- och produktionslogistik. Detta innebar ett verksamhetsanpassat stöd för buffert- och färdigvarulager, där viktiga aspekter var ordning och reda, saldosäkerhet och spårbarhet.

- Vi har stor erfarenhet inom den här typen av logistiklösningar och våra medarbetare har gedigen system- och verksamhetskompetens, säger Robert Kristensson, senior mjukvaruutvecklare på Prevas och systemansvarig för LIPS. LIPS är ett flexibelt, robust och skalbart system som vi har designat och anpassat efter användarnas behov. Det känns roligt att arbeta i ett så förtroendefullt och långsiktigt partnerskap som det vi har med GKN.

Internlogistiklösning med många möjligheter
För produktionslogistiken, som innefattar interna transporter för att säkra materialförsörjningen, har fokus legat på att säkra ordning och reda, rätt mängd vid rätt tillfälle liksom spårbarhet på kolli-, batch- och individnivå. LIPS huvudsakliga uppgift hos GKN har varit gränssnitt mot automation såsom kranar, robotar, AGV, manuella truckar samt bansystem, full kontroll på vart gods befinner sig inom fabriken, hantera spårbarhet samt kommunikation mot affärssystemet.

- Vi har tagit höjd för behov som inte fanns när systemet implementerades, och som kanske inte ens finns idag, men som ger oss stora möjligheter att vara flexibla framöver, säger Susanne von Walden, som arbetar med systemstöd för LIPS på GKN. Våra kontakter på Prevas har stor kunskap och förståelse kring hur fabriken fungerar och att vi haft otroligt välfungerande kommunikationsvägar – det har liksom aldrig varit något krångel.

Testmiljö för förbättringsarbete
Under åren som gått har GKN:s verksamhet utvecklats, och LIPS med den. Fler än 300 justeringar har utförts sedan starten 2002, både av förbättringskaraktär samt nödvändiga ändringar för att möta nya behov i verksamheten. Tillägg som kraftigt förbättrad godsmottagningskapacitet via nya banor och id-stationer, automatisk påfyllnadshantering, uppgraderingar av mjukvara och utökad materialförsörjning till montering via plockkoncept är några exempel på utveckling av den grundläggande lösningen. GKN har också tillgång till en testmiljö där förändringar kan simuleras utan att orsaka skador i fabriken.

- Vårt mål redan från start var att vi skulle få ett öppet och flexibelt system så att vi aldrig målar in oss i ett hörn utan kan låta utvecklingen i fabriken driva förändringar, säger Mats Strömberg. Med LIPS så har vi kunnat korta ledtider samtidigt som vi har kvalitetssäkrat att rätt saker är på rätt plats vid rätt tid.

NYCKELORD
Hållbar produktion, internlogistik, logistiklösning, LIPS, automation, digitalisering

KONTAKTA OSS
Åsa Sandberg, Prevas AB, e-mail

Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst
Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst

Relaterade case

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • GKN Automotive

  Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst

 • Göteborgs Spårvägar

  Göteborgs Spårvägar digitaliserar sitt underhållsarbete

 • GKN Driveline

  Kollaborativ robot i serieproduktion