language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Gradientech

Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens

Diagnostiksystemet QuickMIC® ger laboratorier möjlighet att på bara några få timmar analysera blodprover som ger underlag för patientspecifika behandlingsalternativ vid sepsis. Produkten utvecklas av diagnostikföretaget Gradientech i samarbete med Prevas och har nyligen belönats med två prestigefyllda internationella priser – Red Dot Design Award och iF Design Award.

– Jag tycker att det här är stort på flera sätt, säger Sara Thorslund, vd för Gradientech. Redan 2016 när vi satte marknadskravspecifikationen uttryckte vi att vårt system skulle ha en funktionalitet, användarvänlighet och ett utseende som kvalificerar det för industridesignutmärkelser i paritet med en Red Dot Design Award. Nu har vi fått bevis för att vi tillsammans har lyckats jobba med detta fokus genom hela projektet.

Stora vinster för den enskilde patienten och för samhället

Förenklat innebär sepsis, som förr kallades blodförgiftning, att en infektion i kroppen blir livshotande. Kroppens immunförsvar överreagerar på infektionen, vilket kan skada kroppens organ. Att snabbt kunna avgöra vilken antibiotika en sepsispatient ska behandlas med kan vara livsavgörande.

Idag tar det ofta mellan ett och två dygn att analysera prover för att få fram ett MIC-värde, det vill säga den minsta koncentrationen av en viss antibiotika som behövs för att ta död på en viss bakterie. Gradientechs diagnostiksystem QuickMIC övervakar bakterietillväxt i realtid och kan korta den tiden till mellan två och fyra timmar. Patienten kan få rätt dos av rätt antibiotika vid rätt tidpunkt, vilket inte bara räddar liv utan även bidrar till minskade vårdkostnader och minskad antibiotikaresistens på samhällsnivå.

– Det övergripande syftet med systemet, det vill säga att rädda liv, har bidragit till ett extra stort engagemang och hög energi i utvecklingsarbetet, säger Rickard Joyner, Prevas projektledare. Från start och genom hela processen har vi också känt att vi har haft kundens fulla förtroende som utvecklingspartner. Det har gett oss bra förutsättningar för att kunna leverera rätt kompetens och lösningar i projektet.

Själva instrumentet i QuickMIC systemet har formen av en avskalad, vit låda ungefär lika stor som en brödrost. Instrumenten kan staplas på höjden för att spara bänkutrymme på sjukhuslaboratoriet, med bibehållen bekväm arbetshöjd för användaren. Provet från en sepsispatient laddas i en kassett med tolv förifyllda antibiotika, skräddarsydda för vanligt förekommande sepsisframkallande bakterier. Programvaran analyserar i realtid bilder av bakteriernas tillväxt och bestämmer deras tillväxthastighet för att ge MIC-värden, vilka används som beslutsunderlag för vilket antibiotikum som ska sättas in i behandlingen av patienten. Programvaran kan hantera upp till tolv instrument samtidigt.

Helhetsansvar för instrumentutvecklingen

Sedan 2017 har ett tjugotal konsulter från Prevas varit involverade mer eller mindre på heltid under olika faser i arbetet. De har bidragit med kunskap och erfarenhet inom bland annat projektledning, mekanik och elektronik, kvalitet och mjukvaruutveckling.

– För oss har det varit värdefullt att arbeta med en utvecklingspartner som har möjlighet att plocka kompetens från olika delar av sin organisation och som dessutom har kunnat ta ett övergripande ansvar för instrumentutvecklingen, säger Sara Thorslund.

Karin Holmström, mjukvaruutvecklare på Prevas, har framförallt fokuserat på utveckling av pc-mjukvaran – det gränssnitt som laboratoriepersonalen använder när de gör en körning i QuickMIC, liksom mjukvara för service och underhåll. För Karin Holmström är samarbetet med Gradientech något av ett drömuppdrag.

– Det ger en extra kick att få jobba med en applikation som kommer att göra en positiv skillnad genom att motverka antibiotikaresistens i världen när den kommer ut på marknaden, säger Karin Holmström.

I juni lämnar Prevas konsulter över QuickMIC för slutvalidering och produktion. Under hösten ska systemet genomgå kliniska studier på mikrobiologiska laboratorier – inte bara på svenska sjukhus utan även på sjukhus i delar av världen där antibiotikaresistensen redan är ett allvarligt problem med stor spridning. Efter avslutad klinisk studie kan QuickMIC certifieras för diagnostiskt bruk och börja användas för att öka sepsispatienters chans till överlevnad och samtidigt bidra till minskad antibiotikaresistens.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Johan Bergsten, e-mail

Gradientech-case-Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens
Gradientech-case-Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens
Gradientech-case-Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar