language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Carlsberg

Ramlösa tar höjd för ökad produktion

Ramlösa är ett av Sveriges starkaste varumärken och med en stadigt växande efterfrågan behövde kapaciteten i processanläggningen ökas. prevas anlitades för att genomföra utbyggnaden.

– Efterfrågan är säsongsberoende, vi säljer betydligt mer mineralvatten på sommaren än på vintern, berättar Curt Leidig, teknisk projektledare på Ramlösa som är en del av Carlsberg. Samtidigt måste vi förhålla oss till lokala regleringar som styr hur mycket vatten som får hämtas upp ur källan vid en viss tidpunkt. Därför fattade vi ett strategiskt beslut om att addera nya bufferttankar till vår processanläggning, helt enkelt för att kunna lagra mer vatten.

Verksamheten i Ramlösa strax utanför Helsingborg startade år 1707. Under de första två hundra åren kom kunderna till källan och drack vattnet på plats – hälsobrunnar var populära på den tiden. I början på 1900-talet började Ramlösa sälja naturligt mineralvatten på flaska och efterfrågan på förpackat vatten har ökat stadigt sedan dess.

Varumärket Ramlösa tillhör Carlsberg sedan år 2001, då Carlsberg Sverige bildades genom en sammanslagning av bryggerierna Pripps och Falcon. Innan dess tillhörde Ramlösa Pripps-koncernen.

Helhetsansvar för genomförandet

Projektet handlade alltså om att bygga ut lagringskapaciteten men även om att skapa en väl fungerande och fullt automatiserad helhet där samtliga installerade tankar kan användas och rengöras på ett flexibelt sätt. Ramlösa Carlsberg samarbetade tidigare med företaget FR Teknik kring drift och underhåll av sin processanläggning. I början av år 2016 köptes FR Teknik upp av Prevas, som även övertog företagets personal.

– Därför föll det sig naturligt att Prevas fick helhetsansvaret för genomförandet, säger Curt Leidig. Projektet var komplext på så sätt att vi ville integrera ny utrustning i det befintliga automationssystemet, utan störningar på produktionen. Det var en stor fördel att kunna arbeta med personer som har god kunskap om vår anläggning och som vi har haft ett gott samarbete med sedan tidigare.

Den övergripande planeringen av utbyggnaden genomfördes tillsammans med Prevas, som sedan tog hand om val av teknisk utrustning, och andra praktiska beslut i det fortsatta utförandet.

– Arbetsprocessen var helt transparent med flera gemensamma genomgångar innan vi startade samt under genomförandet säger Curt Leidig. En aspekt som var viktig för oss i planeringen var att vi inte vill ändra principerna för hur vi hanterar vattnet. Vi har gjort ungefär på samma sätt i 100 år och det har fungerat mycket bra.

Snabbare och billigare med begagnad utrustning

Beslutet om en utbyggnad fattades under hösten år 2016 och det fanns önskemål om att anläggningen skulle vara i full drift redan sex månader senare – lagom till högsäsongen för mineralvatten. I uppstarten av projektet undersöktes därför möjligheten att använda begagnad processutrustning, vilket skulle kunna spara tid. Det blev en riktig fullträff – sex bufferttankar som uppfyllde de uppställda kraven lokaliserades och köptes in.

– Rostfritt stål är ingenting som slits i vår process, en begagnad tank fungerar precis lika bra som en ny, säger Curt Leidig. Prevas hittade tankarna och denna lösning gjorde att vi kom snabbare framåt och dessutom så fick vi ner kostnaderna rejält.

Tidspressen i utbyggnaden av processanläggningen innebar även andra utmaningar som hanterades längs med vägen. Projektet omfattade bland annat uppförande av en mindre byggnad för pumpar och annan teknisk utrustning.

– Givet tidsplanen behövde bygget ske under vintern, vilket innebar risker, berättar Henric Persson, Business Unit Manager på Prevas och ansvarig för genomförandet av projektet. Vi hade en plan B med tält och värmefläktar, men lyckligtvis så blev det en skånsk vinter och allt flöt på som planerat.

Minimering av driftstörningar

Prevas bidrog med en rad olika kompetenser i projektet – projektledning, processdesign, inköp, elkonstruktion och automation med mera. Uppdraget innebar ett helhetsåtagande där det inte bara var viktigt att bli klar i tid utan även att undvika att störa den ordinarie driften.

– Mycket av vårt arbete kunde förberedas vid sidan av den pågående produktionen. Så arbetar vi i alla projekt, vissa driftstörningar är oundvikliga men det gäller att minimera dem. Tack vare god planering och en öppen dialog med Carlsberg så lyckades vi mycket bra i det här fallet, säger Henric Persson.

Processanläggningen i Ramlösa är nu i full drift med fördubblad buffringskapacitet, vilket innebär ökad flexibilitet och stora marknadsmässiga fördelar. Curt Leidig är nöjd med helheten när han summerar projektet.

– Det fanns vissa farhågor med tanke på tidsramar och komplexitet och det fanns också detaljer i planeringen som inte blev helt rätt från början. Där upplevde vi en stor flexibilitet från Prevas sida, de skötte projektet på ett mycket strukturerat och kunnigt sätt och agerade snabbt för att hitta nya lösningar när det uppstod problem.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Roland Ferngård, Regional Manager, e-mail

Processanläggning Ramlösa
Processanläggning Ramlösa

Relaterade case

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • Uddeholm

  Automation för hållbarhet och kvalitet.  

 • ABB Robotics

  Robot bygger robotar på ABB

 • ASM Foods

  Smakfull utveckling