language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Dentsply

Etiketthanteringssystem för kortare ledtider

Dentsply (fd Astra Tech) utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala implantat samt avancerade sjukvårdsprodukter inom urologi och kirurgi. Företaget växer snabbt och finns idag representerade över hela världen. För ett innovationsdrivet företag med en tekniskt avancerad produktionsanläggning ställs höga krav på spårbarhet och säkerhet.

Uppdrag: Etiketthanteringssystem.

Sammanfattning

Hos Dentsply fanns behovet av ett GMP-säkrat (Good Manufacturing Practice) etiketthanteringssystem där man kortade ledtiderna från design till utskrift av etiketter. Ett validerat system önskades där man arbetar efter en tydlig process.

Lösning

Prevas produkt Snitcher Medical stöder hela etiketteringsprocessen. Produkten hanterar design, versionshantering, granskning, godkännande och utskrift av etiketter med spårbarhet genom hela kedjan. Elektronisk signering samt e-post används vid viktiga steg för att minska manuell hantering och pappersflöden.

Fördelar

Sparar tid och minskar risken för manuella fel.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS

Peter K Johansson, e-mail

Etiketthanteringssystem Astra Tech referensprojekt

Relaterade case

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar

 • Gradientech

  Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens