language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

GDF Suez

Mikonsystem ger GDF Suez total koll

Den brittiska delen av energibolaget GDF SUEZ E&P UK Ltd hade för att hålla ordning på sin verksamhet ett egenutvecklat system, med 50 ihopkopplade kalkylark. När GDF SUEZ bytte till Prevas system Mikon blev driften både effektivare och felfri.

Uppdrag: Manufacturing Execution Systems, MES.

Alan Bibb är Production Systems Engineer och ansvarar för systemen som får företaget att fungera i den brittiska delen av det multinationella energibolaget GDF SUEZ.

- Vi såg det gamla systemet som en stor affärsrisk. Samtidigt planerade vi för att företaget ska växa och vi behövde något bättre. Dels för våra interna rutiner och dels för att kunna rapportera till våra affärspartner och myndigheterna som reglerar och övervakar vår bransch, säger Alan Bibb.

GDF SUEZ huvudkontor begär in rapporter en gång i veckan och en mer omfattande rapport en gång i månaden. Systemet med manuellt uppdaterade kalkylark var både svårt att använda och svårt att vidareutveckla för den brittiska delen av företaget.

- Vi köpte Mikon-systemet från Prevas. Det gamla och det nya systemet kördes parallellt under en period. Bland annat ville vi se hur det nya systemet klarade ett månadsskifte.

- Prevas var mycket lyhörda. Det är första gången vi i den brittiska delen av GDF SUEZ är kund hos dem, säger Alan Bibb.

Varför valde ni Prevas?

- Vi ställde en del tekniska krav som Prevas motsvarade. Främst att systemet skulle bygga på en erkänd databas. Systemet måste också vara flexibelt med möjlighet att själva kunna upprätthålla och göra önskade förändringar. Ett tredje krav var att det skulle vara utbyggbart och konfigurerbart. Vi har redan själva kompletterat med flera tillägg i systemet. Där större förändringar har gjorts i systemet, som påverkar säkerheten, har vi dock valt att ta hjälp från Prevas, säger Alan Bibb.

Vad har ni uppnått?

- Allt vi ville och mer. Dels har vi fått bättre visibilitet och förbättrade affärsprocesser. Dels kan vi ta snabbare och bättre underbyggda beslut. Tidigare tog det så lång tid att processa all data att vi fick ont om tid för att faktiskt agera på de beslutsunderlag vi tog fram. Det som adderar värde till verksamheten.

Vad är nästa steg?

- Vi ska konsolidera de framgångar vi redan gjort och förbereda systemet för den expansion av affärsverksamheten som vi planerar.

- När vi fick det nya systemet, uppdagades flera motsägelser i våra äldre delsystem. Under tiden vi körde båda systemen parallellt, hittade vi flera kvalitetsproblem vad gäller indata i våra kalkylark. Så i slutändan visade det sig att vårt antagande om att det gamla systemet innebar en affärsrisk, faktiskt stämde.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
e-mail

Mikonsystem GDF Suez referensprojekt

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik

 • GKN Automotive

  Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst