language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

OKG

Projektledning informations- och IT-säkerhet

OKG som är en del av E.ON med produktion av el i tre kärnkraftsreaktorer.

Sammanfattning: Prevas agerade projektledare för projekt Isak, ett informations- och it-säkerhetsprojekt

Lösning: Projektet implementerade en mängd säkerhetslösningar ut efter OKGs tolkningar av SSMs föreskrift SSMFS 2008:12 §9 och 11. I projektet ingick även införande av helt nytt övergripande dokumentationssystem.

Nytta: OKG uppfyllde Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
e-mail

Projektledning, informations- och IT-säkerhet till OKG

Relaterade case

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

 • Brüel & Kjær Vibro

  Affärer baserade på partnerskap 

 • Sol Voltaics

  Nanotrådar fångar solenergi