language arrow_drop_down
DK NO EN

Valberedning

Valberedningen nominerar ledamöter till Prevas styrelse som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningens arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete. Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna.

På årsstämman lämnar valberedningen förslag på ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag på val av revisorer. Valberedningen utses av årsstämman.

Valberedningens sammansättning

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Inför årsstämman 2024 utgörs valberedningen av

 • Magnus Lundin (valberedningens ordförande) som representant för privat och närståendes ägande
 • Per Vannesjö som representant för Amymone, Per Vannesjö Invest, samt privat och närståendes ägande
 • Stelio Demark som representant för DeVenture

Valberedningens uppgift

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöter, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur valberedningen skall utses inför årsstämman 2024 jämte dess uppdrag.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra det via e-mail.

Valberedningens arvode

Valberedningens ordförande ska erhålla 30 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 15 000 kronor i årligt arvode för sitt arbete. Bolaget ska även betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete.

Referenser

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar