language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

GKN Driveline

Kollaborativ robot i serieproduktion

GKN Driveline i Köping har genomfört en av de första installationerna av en kollaborativ robot i serieproduktion. Den nya medarbetaren är en ABB-robot av den tvåarmade modellen YuMi och Prevas har hjälpt till med installationen.

År 1927 startade tillverkningen av växellådor i Köpings Mekaniska Verkstad, då på uppdrag av Volvo. Sedan år 2011 drivs verksamheten av GKN Driveline Köping AB som ingår i den globala GKN-koncernen med 55 000 medarbetare och verksamhet i fler än 30 länder. Produktionen i Köping sysselsätter idag cirka 1 000 personer och är inriktad på produkter som ingår i drivlinan på fyrhjulsdrivna bilar.

SATSNINGEN PÅ EN KOLLABORATIV ROBOT

– En "cobot" – initierades av GKN:s globala ledning. Robotar som kan arbeta tillsammans med människor utgör en viktig pusselbit i koncernens pågående digitalisering med sikte på visionerna inom industri 4.0.

– Vi har en hög automationsgrad i vår produktion, säger Ted Harju, Teamleader på GKN Driveline. Den delen kan vi och nu tar vi nästa steg i vår utveckling. Vi tror att cobotar kommer att spela en allt större roll i framtidens industri.

Första steget för GKN var att gå igenom sin produktion för att hitta lämpliga arbetsuppgifter för en cobot. Ett par intressanta områden identifierades i en monteringslinje för PTU ("Power Transfer Unit", den främre delen av drivlinan i en fyrhjulsdriven bil). Upphandlingen av en kollaborativ robot påbörjades under år 2016 och fem olika robotlösningar jämfördes innan valet föll på ABB-roboten YuMi med Prevas som integratör.

– För oss var det avgörande att YuMi har två armar eftersom vi ville använda roboten i arbetsmoment som normalt utförs av en människa, säger Ted Harju. En annan fördel med YuMi, och även med andra cobotar, är att de kan flyttas runt för att möta behovet i produktionen, de är inte fast installerade.

ARBETAR SOM EN MÄNSKLIG OPERATÖR

Vid sin nuvarande arbetsstation monterar YuMi:n två olika tätningar – en stålgummitätning och en v-ringstätning. Robotens visionsystem används för att lokalisera och plocka tätningar från fyra materialpelare. Därefter monterar den tätningarna med hjälp av sina två armar – ett arbete som ställer stora krav på gripverktygens utformning och känslighet. När monteringen är klar trycker roboten på en knapp och inväntar nästa PTU.

– Så långt som det har varit möjligt så har vi försökt undvika att koppla ihop roboten med det övergripande automationssystemet, säger Ted Harju. Istället kommunicerar den med hjälp av en knapp, precis som en mänsklig operatör tidigare gjorde vid denna arbetsstation.

YuMi:s begränsade styrka – den kan som mest lyfta 0,5 kg – är också den egenskap som gör att den kan arbeta sida vid sida med människor, utan krav på bur och annan skyddsutrustning.

Den kräver därför inte lika mycket utrymme som en konventionell industrirobot och materialpåfyllning kan ske samtidigt som den arbetar. Om roboten under sitt arbete kolliderar med något så stannar den.

FRIGÖR TID FÖR FORTSATT UTVECKLING

Det arbete som roboten nu sköter frigör tid för en person per skift. Det innebär att de mänskliga resurserna kan användas på ett bättre sätt – exempelvis för förebyggande underhåll, 5S-arbete och ständiga förbättringar.

– Det arbete som coboten har tagit över var inte särskilt stimulerande för våra medarbetare, säger Thomas Pettersson, teknisk projektledare på GKN Driveline. Själva montering gick relativt snabbt, med sedan uppstod väntetid för operatören innan det var dags för samma moment igen.

På GKN fanns det inledningsvis en viss skepsis kring hur roboten skulle fungera i produktionen. Nu utgör den en viktig resurs som oförtröttligt arbetar på vid sin arbetsstation. Enligt Thomas Pettersson är det något som uppskattas bland medarbetarna och som även inspirerar till nya initiativ.

– Vi ser hur kollaborativa robotar kan användas i flera delar av vår produktion och ett nästa steg kan vara att ta sikte på ergonomin. Vi har till exempel ett stort inflöde av material på pall och i kartonger, här kan robotar hjälpa oss med tunga lyft. Vi tittar hela tiden på hur vi kan använda ny teknik och coboten är ett viktigt steg i vår utveckling.

STORT INTRESSE FÖR KOLLABORATIVA LÖSNINGAR

Prevas har levererat flera robotlösningar till GKN under ett mångårigt samarbete och de fick förtroendet även i installationen av YuMi:n.

– Det är mycket positivt att vara med tidigt i racet med kollaborativa robotar, säger Lars-Erik Forsberg, säljchef för Prevas robotlösningar. Det finns ett stort intresse för dessa lösningar bland våra kunder och många av de större användarföretagen utvärderar just nu tekniken.
För systemleverantörer som Prevas innebär dock de kollaborativa robotarna inte bara nya möjligheter utan även en central utmaning. Själva roboten är betydligt enklare att driftsätta och en del av den expertis som integratörerna erbjuder blir överflödig.

– Tyngdpunkten i leveransen flyttas närmare robottillverkarna, säger Lars-Erik Forsberg. Här har vi en del tankearbete att göra och därför är samarbetet med GKN extra värdefullt. Industrin förändras hela tiden och för oss på Prevas gäller det att ta en aktiv roll i utvecklingen, inte bara följa med från åskådarplats.

GKN:s cobot har nu varit i drift under drygt ett år och efter en del initial problemlösning och intrimning så löser den nu sin uppgift på ett utmärkt sätt.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Peter Karlsson, Prevas AB, e-mail

Kollaborativ robot i serieproduktion hos GKN
Kollaborativ robot i serieproduktion hos GKN
Kollaborativ robot i serieproduktion hos GKN

Relaterade case

 • Moelven

  Automatiserad planering frigör resurser hos Moelven

 • Uddeholm

  Automation för hållbarhet och kvalitet.  

 • ABB Robotics

  Robot bygger robotar på ABB

 • ASM Foods

  Smakfull utveckling