language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Robotize

Logistiklösning för smarta industrier

GoPal är ett konkret exempel på hur Industri 4.0 bidrar till utvecklingen mot smarta industrier. Tillsammans med Prevas har företaget Robotize utvecklat sina autonoma logistikrobotar till ett unikt erbjudande på marknaden.

Det danska företaget Robotize är ett framåt och ungt företag som startades så sent som juni 2016 med en tydlig idé kring den lösning de ville ta fram: Autonoma robotar – eller Self Driving Vehicles – för intern logistikhantering av Eur-pallar. Redan på idéstadiet sökte de mjukvaruutvecklare samtidigt som de tittade på olika tekniska lösningar. Nästa steg blev att anställa en industridesigner och i det skedet inledde de även en dialog med Prevas och deras Business Development Manager Nikolaj Hanson. Kanske kunde de hjälpa till vid utvecklingsarbetet?

– Vi hade en schematisk skiss på vad vi ville göra vilket vi presenterade för Nikolaj, berättar Anders Pjetursson, VD på Robotize. Jag tror inte att han riktigt trodde på en mobil logistikrobot, men naturligtvis ville han hjälpa oss.

Även om Anders kände till både Prevas och Nikolaj från tidigare professionella sammanhang så var tanken från början att bara använda Prevas för att lösa vissa delar av produktutvecklingen.

– Då ville vi göra allt själv, men vi insåg snart att det är effektivare att anlita de bästa du har omkring dig, säger Anders. Samtidigt är det förstås fortfarande viktigt att vi själva sitter med kärnkompetensen runt produkten.

Därmed var Prevas med i bilden för den vidare planeringen. De satte sig ner tillsammans för att verkligen sortera ut utmaningar och möjligheter – med flera förbättringar som följd. När Anders och hans kollegor fick bättre och digitala underlag kunde de snabbt komma vidare. Redan i januari 2017 hade de en första körbar prototyp av roboten GoPal.

– Nikolaj trodde inte sina ögon, säger Anders med ett skratt. Från prototypskedet var det sedan bara att arbeta vidare och det har fortsatt gått väldigt snabbt.

När en GoPal installeras i ett lagerområde eller lagerlokal så mappar den omgivningen när den färdas runt, yta och föremål, med LIDAR. All data lagras i en central databas där den kan kombineras med annan information.

– Det här är en stor fördel med GoPal eftersom andra kommersiella system kräver styrning, programmering och uppdateringar, berättar Nikolaj. Om det kommer in något nytt i närmiljön så stannar andra system medan GoPal själv samlar in informationen och uppdaterar via huvuddatorn även för alla andra enheter. Det här är en unik styrka, något som inte ens stora, världsledande aktörer kan erbjuda.

Informationen i huvuddatorn används inte bara för att förhindra krockar och hitta lämpligaste vägen, den används också till att bestämma vilken enhet som ska hämtas när och var och prioriterar uifrån den mest effektiva logistikhanteringen. Databasen kan kopplas till det övergripande lagerhanteringssystemet, vilket enligt Nikolaj gör det till ett verkligt smart ”Industri 4.0”-system.

Robotize arbetade mycket med säkerhetsaspekterna kring GoPals olika funktionaliteter. Idag har de en säker lösning och Nikolaj har reviderat underlagen parallellt med utvecklingsarbetet. Tre GoPals robotar är redan i drift. Kommersialiseringen har inletts och på deras hemsida finns en mycket illustrativ video som visar robotens möjligheter. (www.robotize.com)

– Säkerhet är ett kritiskt område, framhåller Nikolaj. En pall kan väga upp till ett ton så det ställs mycket höga krav på ett system som ska köra omkring dem.

Utan att säkerhetsaspekterna är adresserade på ett korrekt sätt kan enligt Nikolaj ingenting fungera. Det går bra att prata om smarta fabriker, men utan fullgod säkerhet så förblir det prat. Med säkerheten på plats finns det dock många smarta lösningar att koppla samman med systemet, som ett övergripande affärs- eller verksamhetssystem.

– Den stora fördelen är förstås kostnadsbesparingen då GoPal kan utföra sina uppdrag mer flexibelt men framför allt snabbare än traditionella truckar, säger Nikolaj. Dessutom arbetar GoPal både säkert och dygnet runt.

– Det är en spännande tid just nu, vi vet aldrig vad som kommer att hända nästa dag, avslutar Anders. Vad vi däremot vet är att det har varit riktigt bra att arbeta med Prevas och att det är något vi kommer att fortsätta med!

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Henrik Møller, President Prevas Denmark, e-mail

Smarta produkter, logistikrobot
Smarta produkter, logistikrobot
Smarta produkter, logistikrobot

Relaterade case

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • BellPal

  Smart klocka för falldetektering

 • JABII

  JABII gör kampsport roligt och smärtfritt

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion