language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Interspiro

Kommunikationssystem för rökdykarteam

Interspiro utvecklar, marknadsför och tillhandahåller avancerade andningssystem för brandsläckning och dykning. Deras produkter är kända för att vara av högsta klass och används i extrema situationer och vid räddningsaktioner.

Interspiro AB gav Prevas i uppdrag att utveckla en fullständig elektronisk övervaknings- och kommunikationslösning för andningssystemet. Idag används produkterna av över 8 000 brandmän över hela världen.

Systemet består av portala elektronikenheter som finns på varje brandmans mask. När brandmän i ett team talar öppnas en radiokanal automatiskt, utan att trycka på knappar, till det övriga teamet. Andra ljud, som tex andning eller yttre störningar filtreras bort. Via ett externt radiosystem går det även att öppna länkar till och från teamet. Räddningsledaren kan exempelvis kontakta teamet utifrån. Kommunikationen mellan brandmännen ökar säkerheten i en miljö där sikten ibland kan vara bara någon meter.

Prevas fungerade som en outsourcad forsknings- och utvecklingsavdelning med ansvar för maskinvaru- och programvarudesign såväl som implementering. Mycket arbete har lagts ner på att skapa ett robust och helautomatiskt system som är stabilt även i extrema situationer.

Produkterna ställer extrema krav på elektroniken och mekaniken eftersom de är avsedda att användas  i explosiva miljöer.

Prevas och Interspiro tog hem två priser, Swedish Embedded Award och Guldmobilen för årets innovation, med det nyutvecklade kommunikationssystemet för rökdykarteam.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Michael Johansson, e-mail

Award winning Interspiro referensprojekt
Award winning Interspiro referensprojekt

Relaterade case

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • BellPal

  Smart klocka för falldetektering

 • JABII

  JABII gör kampsport roligt och smärtfritt

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion