language arrow_drop_down
DK NO EN

Industridesign

Industridesign skapar framgångsrika produkter och leder till ett stärkt varumärke med nöjda användare och trogna kunder.

Design handlar om att lösa problem, förstå hur människor beter sig och hur saker och ting fungerar. För att lyckas med en produkt är det nödvändigt att utgå från användarna och deras behov. Genom att arbeta utifrån en designprocess förenklas och effektiviseras utvecklingsarbetet och tidiga prototyper och idégenerering minimerar risken för ändringar och ökade kostnader senare i ett projekt.

Att bedriva utvecklingen tillsammans med användare skapar i slutändan inte bara en bättre produkt för den som ska använda den, det skapar också ett attraktivare erbjudande och marknadsmässig fördel för företaget som utvecklat produkten. I arbetet ingår det att ta hänsyn till estetiska, praktiska, miljömässiga, produktions- och marknadsmässiga samt ekonomiska kriterier.

Den kreativa designprocessen

Varför ska man arbeta med industridesign?

Det lönar sig att investera i design. Produkter som uppfyller användarens och kundens behov ur ett långsiktigt perspektiv får en lång livslängd, vilket i sin tur genererar en nöjd kundgrupp och goda ekonomiska förutsättningar. Enligt undersökningar från Teknikföretagen är företag som arbetar på strategisk nivå med design mer än dubbelt så lönsamma som andra företag. Industridesign handlar också om varumärkesbyggande och med hjälp av en gedigen designstrategi kan en produktportfölj med ett tydligt budskap och en igenkännbar varumärkesidentitet differentieras från konkurrenter och skapa en stark anslutning till målgruppen.

Den kreativa designprocessen

Den kreativa designprocessen som arbetsmetod hjälper oss att hitta rätt väg i utvecklingsprojekt. Oavsett om fokus är en kostnadseffektiv slutprodukt, effektiviserad montering eller premiumprodukt med hög finish, så skapar industridesignerns arbetsmetoder förutsättningar för att lyckas med kundens mål.

Industridesign på Prevas

Myra, Part of Prevas har sedan starten 1976 arbetat med hundratals företag för att utveckla produkter som förbättrar vardagen. Användaren finns alltid som utgångspunkt för utvecklingen och resultaten präglas av funktionalitet, interaktion, ergonomi och estetik. I våra lokaler finns verkstäder för prototyptillverkning och testning, för att uppnå just detta. På Prevas finns all den kompetens som behövs för ett lyckat utvecklingsprojekt och arbetet sker i multidisciplinära team, där samarbetet och kontakten med kunden alltid är nära.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad industridesign kan göra för dina produkter eller tjänster!

Exempel på leveranser/tjänster inom Industridesign:

 • Design research
 • Designstrategi
 • Konceptutveckling
 • Funktionsprototyper och utseendemodeller
 • Användarstudier
 • Förpackningsdesign
 • CMF
 • Formbestämning

inspiration

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

Kontakta oss

Robert Tönhardt

Business Unit Manager, MedTech Product Development, Prevas AB

Tel +46 8 799 64 28

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Outokumpu

  Behovsbaserat styrsystem på Outokumpu i Degerfors

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

We want you to join us!

Vi söker fler medarbetare!