language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Lundin Norway AS

Effektivare intäktsrapportering för Lundin Norway

Produktionen på ett oljefält resulterar i mängder av produktionsdata som rapporteras dagligen från operatören till den som äger produktionsrättigheterna. Med ett litet oljefält kan man till nöds hålla ordning på siffrorna med Excel-ark. När Lundin Norway AS påbörjade produktionen från ett nytt, större fält, fick man ta till automatiska metoder för produktionsrapportering. Metoder som medger automatisk införing i databas och bättre sök- och rapporteringsmöjligheter, samtidigt som man kan säkra datakvaliteten.

Uppdrag: Production Information Management Systems, PIMS.

– Sedan 2004, då Lundin Norway startade i Norge, har vi skaffat allt fler prospekteringslicenser, så kallade block, i Nordsjön säger Tove Lie, Reservoar ansvarig på Lundin Norway. Prevas rapportprodukt Mikon Enterprise Asset Reporting blev en nödvändighet när produktionen startade på Alvheimfältet. Samtidigt köpte vi också konfigurationshjälp, dokumentation och utbildning.

Dataoptimering

Rapportmetoden med Excel-ark klarade inte av sökningar i större datamängder och med de nya oljefältens ökande datamängder steg problemen med manuell datainmatning. Svårigheterna att ta ut konsoliderade rapporter till koncernledningen blev för stora.

Produktionsdata skickas dagligen in via satellit från oljefälten till en gemensam server i Stavanger, som alla norska oljebolag måste använda sig av. Därifrån hämtas data i form av XML-filer som inkorporeras automatiskt i Lundin Norways databas.

– Lämpliga verktyg togs in innan vi riskerade att överväldigas av datamängden. En databasstruktur behövdes även för att kunna hämta och sammanställa data snabbt, göra statistik, ackumuleringar, hitta trender och få grafisk visning av information kring fältet och produktionen, fortsätter Tove Lie.

Flexibel lösning

– Ett flertal olika alternativ utvärderades för att finna en lösning som kunde täcka våra behov av produktionsrapportering. Prevas produkt Mikon Enterprise Asset Reporting visade sig vara en flexibel lösning som kunde realisera våra behov. Efter kontakt med några av Prevas övriga kunder stod det klart för oss att Prevas är en partner som vi kan bygga en framtid tillsamman med. Vi är mycket nöjda och vi får den utdata vi vill ha och systemingenjörerna från Prevas har varit väldigt hjälpsamma, säger Tove Lie.

– Ett automatiskt uppdaterat system gör det möjligt för Lundin Norway att följa operatörernas prestationer på mycket närmare håll än tidigare och arbeta aktivt från de möjligheter som uppstår. Man kan lagra mera detaljerade uppgifter än tidigare, slipper onödigt arbete och kan istället koncentrera sig på arbetsuppgifter som är mera produktiva. Både Lundin Norways medarbetare och koncernledning får kontinuerligt uppdaterade presentationer och därmed en bättre förståelse för intäktsströmmarna, säger Stian Torkilsen, chef på Prevas i Norge.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
e-mail

PIMS Lundin Norway AS referensprojekt

Relaterade case

 • Emerson

  Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar Emersons tankradarsystem

 • Statoil

  Förbättrad kostnadskontroll

 • Lundin Norway AS

  Effektivare intäktsrapportering för Lundin Norway

 • Dong Energy

  Rätt mängd, rätt transport, rätt kostnad