Hem
dk  no  en  

Prevas får order från Tekniska verken i Linköping

Prevas Innovation for Growth

När Tekniska verken i Linköping behöver ta fram en modern systemlösning för att framtidssäkra miljö- och energirapportering hämtar man hjälp från Prevas. Tillsammans ska man ta fram en modern teknisk plattform baserad på standardiserade produkter. Leverans sker under hösten 2015.

Prevas leverans omfattar en komplett systemlösning för miljö- och energirapportering, implementering, service, underhåll, uppdateringar samt support av systemet. Efter drifttagningen startar ett 3-årigt support- och underhållsuppdrag med option på ytterligare två år. 

- Vi har gjort en grundlig förstudie för att ta fram och definiera våra krav på ett nytt, modernt och framtidssäkrat system för miljö- och energirapportering avseende produktionen av värme, el och kyla i våra anläggningar. Ett grundläggande krav är att vi ska kunna hantera vår övervaknings- och uppföljningsprocess i ett gemensamt system, säger Claes Vallin, processägare uppföljning produktion och miljö på Tekniska verken.

- I upphandlingen har Prevas visat sig vara lyhörda för våra krav och kan dessutom leverera mervärde för oss i sin systemlösning. Prevas system står starkt i konkurrensen med andra leverantörers lösningar och vi ser fram emot ett intressant och spännande genomförande tillsammans med Prevas, fortsätter Claes Vallin.

Prevas systemlösning bygger på en systemintegration av Prevas två beprövade standardprodukter Prevas AutArch, för hantering och presentation av högupplöst processdata, och Prevas Mikon, för att hantera aggregerade värden med presentation och rapportering. Systemlösningen ger en modern moduluppbyggd plattform med möjlighet att framöver komplettera med fler funktioner för framtida behov.

- Prevas har levererat industriella IT-lösningar sedan 1985 och jag är oerhört stolt över att Prevas i hård konkurrens fått förtroendet att leverera denna systemlösning, säger Torbjörn Johansson regionchef på Prevas.

För mer information och uppföljning

Torbjörn Johansson, regionchef Öst Industrisystem Prevas
Tfn: 08-726 40 80, E-mail: torbjorn.johansson@prevas.se

Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem Prevas
Tfn: 031-725 18 88, E-mail: christer.rameback@prevas.se

Claes Vallin, processägare uppföljning produktion och miljö Tekniska verken
Tfn: 013-20 83 05, E-mail: claes.vallin@tekniskaverken.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008