language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Pressmeddelanden


 • Valberedningen i Prevas

  I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 11 maj 2021 skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 20...
  Läs mer


 • Prevas delårsrapport jan-september 2021

  Starkt kvartal.
  Läs mer


 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

  Under september månad 2021 har 90 000 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 90 000 B-aktier.
  Läs mer


 • Fulltecknat optionsprogram för Prevas nyckelpersoner

  Den 11 maj 2021 beslutades på Prevas årsstämma att införa två incitamentsprogram omfattande nyckelpersoner inom Prevaskoncernen. Teckningsoptionsprogrammet för 2021/2024 är nu lanserat och fulltecknat...
  Läs mer


 • Prevas delårsrapport jan-juni 2021

  Starkt kvartal och första halvår.
  Läs mer


 • Prevas avyttrar Tritech Solutions AB

  Prevas dotterbolag Tritech Technology AB, tillsammans med de tre minoritetsägarna i Tritech Solutions AB, har idag ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Tritech Solutions AB till Addtech No...
  Läs mer


 • Prevas startar nytt bolag inom informationsvisualisering

  Prevas stärker sitt produktutvecklingserbjudande och bildar ett dotterbolag, Prevas InfoVis AB, med start den 1 juli. Fokus är vidareutveckling och förvaltning av applikationer för informationsvisuali...
  Läs mer


 • Prevas förvärvar spjutspetsföretag inom Life Science

  Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget MEDQURE. Företaget erbjuder regulatoriska tjänster och rådgivning till bolag över hela världen med medicintekniska produkter. Förvärvet stärker Prevas ...
  Läs mer


 • Information från Prevas årsstämma 2021

  Prevas AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart med poströstning, utan möjlighet till fysisk...
  Läs mer


 • Prevas delårsrapport jan-mars 2021

  Starkt kvartal med tillväxt.
  Läs mer