language arrow_drop_down
DK NO EN

Pressmeddelanden


 • Information från Prevas årsstämma 2024

  Prevas AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2024 på Prevas huvudkontor i Västerås. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram vilka framgår av ...
  Läs mer


 • Prevas publicerar delårsrapport januari-mars 2024

  Starkt kvartal och etablering av en strategisk plattform i Finland. Precis som under andra halvåret 2023 ser vi hög efterfrågan inom tillväxtområden som energi, elektrifiering, hållbarhet, försvar, in...
  Läs mer


 • Prevas förvärvar Enmac och etablerar stark strategisk plattform i Finland

  Prevas har tecknat avtal om förvärv av cirka 92 procent av aktierna i det finska bolaget NMAC Group Oy, moderbolag i Enmac-koncernen (”Enmac”). Enmac har en stark position på den finska marknaden inom...
  Läs mer


 • Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2023 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer


 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ) 2024

  Aktieägarna i Prevas AB, org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, kl. 18:00 i bolagets lokaler på Glödgargränd 14 i Västerås.
  Läs mer


 • Uddeholm anlitar Prevas för implementering av produktionssystem

  Uddeholm, världsledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg, har gett Prevas i uppdrag att implementera nya MES-system (Manufacturing Execution System*) för tre produktionsavsnitt i fabrik...
  Läs mer


 • Prevas publicerar bokslutskommuniké 2023

  Prevas summerar ett nytt rekordår avseende försäljning, resultat och kassaflöde. Ökat kundvärde i leveranser, god kostnadskontroll och balanserad rekrytering har lett till ett stabilt kvartal som avsl...
  Läs mer


 • Valberedning inför Prevas årsstämma 2024

  I enlighet med valberedningens instruktioner ska valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 2023.
  Läs mer


 • Prevas publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2023

  ”Prevas rapporterar återigen ett starkt kvartal i en marknad med både utmaningar och möjligheter. Under kvartalet har vi intensifierat vår marknadsnärvaro och navigerat den förändrade efterfrågan geno...
  Läs mer


 • Prevas vinner ramavtal med Vattenfall

  Prevas har tecknat ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB avseende tekniska konsulttjänster. Som strategisk kompetenspartner till energi och elkraftbranschen står Prevas mitt i centrum när framtide...
  Läs mer