language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Pressmeddelanden


 • Prevas delårsrapport jan-mars 2021

  Starkt kvartal med tillväxt.
  Läs mer


 • Rent dricksvatten på fyra timmar

  Med hjälp av Prevas har 4Life Solutions uppfunnit vattenrenaren SaWa, som kan göra rent dricksvatten till människor i världens fattigaste länder. Samtidigt som lösningen är billig, säker, enkel att an...
  Läs mer


 • Ultrasnabbt diagnostiksystem kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens

  Diagnostiksystemet QuickMIC® ger laboratorier möjlighet att på bara några få timmar analysera blodprover som ger underlag för patientspecifika behandlingsalternativ vid sepsis. Produkten utvecklas av ...
  Läs mer


 • Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2020 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer


 • Förslag till nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB

  Prevas valberedning föreslår att Robert Demark, VD för DeVenture AB, och Christer Wallberg, tidigare VD och koncernchef på Tacton Systems AB, väljs in som nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.
  Läs mer


 • Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ)

  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. 
  Läs mer


 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

  Under februari månad 2021 har 12 800 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 12 800 B-aktier.
  Läs mer


 • Prevas bokslutskommuniké 2020

  Starkt resultat och fokus på tillväxt.
  Läs mer


 • Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

  Under januari månad 2021 har 2 634 532 B-aktier emitterats i syfte att erlägga en del av köpeskillingen till säljarna av det tidigare annonserade och genomförda förvärvet av Evotech samt resterande mi...
  Läs mer


 • Valberedningen i Prevas.

  I enlighet med valberedningens instruktioner skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av september respektive år. I det fall aktieägare tidigare än tre månader...
  Läs mer