Hem
dk  no  en  

Karl-Gustav Ramström ny VD för Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström har utsetts till ny VD för Prevas och kommer att tillträda senast den 1 april 2013.

Karl-Gustav Ramström kommer närmast ifrån SSAB som Executive Vice President och Chief Technical Officer och har före det haft flera ledande chefsbefattningar inom ABB-koncernen. 
I mars 2011 valdes  Ramström in i Prevas AB:s styrelse. Med kunskap och erfarenhet från flera internationella företag är han en mycket kompetent och ansvarstagande styrelseledamot. Som VD för Prevas ska Ramström nu anta nya utmaningar.

- Jag vill först rikta ett stort tack till Mats Lundberg för det gedigna och engagerande arbete han lagt ned på att utveckla Prevas. Mats Lundberg var från 2007 fram till 2011, samt delar av 2012, VD för Prevas. På grund av sjukdom har Mats tyvärr varit tvungen att kliva åt sidan, säger Göran Lundin styrelseordförande för Prevas AB.

- Prevas är väl positionerat för framtida utmaningar i en tekniksnabb föränderlig värld. Framför allt står vi starka med våra mycket duktiga och kompetenta medarbetare inom hela Prevas. Styrelsen är mycket glad över att Ramström har tackat ja till VD-rollen och att han vill ta sig an utmaningen att vidareutveckla och specialisera Prevas inom nischade teknikområden med stort fokus på lönsamhet, fortsätter Göran Lundin. 
 
- Jag ser fram emot att vidareutveckla Prevas verksamhet och tror att min bakgrund inom avancerad produktutveckling och industriautomation kommer väl till pass, säger Karl-Gustav Ramström.
 

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundin, Ordförande Prevas AB
E-mail: goran.lundin@prevas.se, Mobil: 070-565 52 35,
 
Mats Åström, tf CEO och CFO Prevas AB
E-mail: mats.astrom@prevas.se, Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008