Hem
dk  no  en  

Prevas förvärvar resterade 49 procent av aktierna i Prevas Technology West

Prevas AB (publ) startade 2009 ett dotterbolag i Göteborg, Prevas Technology West AB. Bolaget erbjuder spetskompetens inom systemutveckling till produkt- och systemutvecklingsintensiva organisationer i Västsverige. Specialistförstärkning inom teknisk IT och inbyggda system som saknas i kundens projekt, erbjuds på plats hos kunden.  

Att stödja andra företag, att snabbt växa och utvecklas genom innovativa lösningar, är vad Prevas har gjort sedan starten. Idag märks ett allt större intresse av att anlita Prevas som utvecklingspartner. Satsningen på Prevas Technology West AB är en del i företagets långsiktiga strategi och utgör tillsammans med den övriga verksamheten i Västsverige en unik partner. Från och med mars 2012 har Prevas förvärvat resterande del av aktierna i Prevas Technology West AB.

Den fasta köpeskillingen för 49 procent av aktiekapitalet uppgår till 684 451 kronor. Därtill tillkommer en rörlig ersättning som faller ut under 3 år. Den totala köpeskillingen, inklusive rörlig ersättning, beräknas att maximalt uppgå till 4 Mkr.

För mer information och uppföljning

Mats Lundberg, President and CEO Prevas AB
E-mail: mats.lundberg@prevas.se, Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40
 
Jonas Mann, Business Area Manager Produktutveckling Prevas AB
E-Mail: jonas.mann@prevas.se, Mobil: 070-379 06 69               
 
Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 550 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008