Hem
dk  no  en  

Prevas har förvärvat företag i Oslo

Prevas har förvärvat 66,7 procent av aktierna och kapitalet i företaget Creo Development AS i Oslo. Företaget har specialistkompetens inom inbyggda system vilket ytterligare stärker Prevas satsning inom detta område i Norge.
 
Creo Development är ett utvecklingshus som åtar sig uppdrag inom elektronik, inbyggd programvara, mekanik och industriell design. Företaget har 15 anställda i Oslo och kunder finns i och utanför Norge. Förvärvet av Creo Development stärker Prevas pågående expansion inom området produktutveckling och inbyggda system och en intention finns att utöka ägandet till 80 procent inom en snar framtid.
 
- Att stödja andra företag, att snabbt växa och utvecklas genom innovativa lösningar, är vad Prevas har gjort genom ett kvarts sekel. Idag märks ett allt större intresse av att anlita Prevas som utvecklingspartner och trenden att effektivisera sin utvecklingsprocess inom produktutveckling fortsätter. Tillsammans med Creo Development stärker vi vårt gemensamma erbjudande och vår närvaro i Norge, säger Jonas Mann Business Area Manager på Prevas.
 
- Förutom de kommersiella fördelarna som förvärvet skapar finns det flera goda synergieffekter mellan Creo Development och Prevas. Vi verkar i samma företagskultur och fokuserar på kunder, kvalitet och leveranssäkerhet, fortsätter Jonas Mann.
 
Det norska elektroniktillverkande företaget Simpro AS, som idag äger 33,3 procent av aktierna i Creo Development, kommer att behålla delar av sitt strategiska ägande och därmed vara en part i ett bredare samarbete.
 
Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 14 november 2011. Den fasta köpeskillingen uppgår till 1,1 MNOK. Därtill tillkommer en rörlig ersättning som faller ut om två år. Den totala köpeskillingen, inklusive rörlig ersättning, kan dock maximalt uppgå till 1,6 MNOK.
 
Förvärvet beräknas ha en positiv resultat- och kassaflödespåverkan från och med kvartal ett 2012.

För mer information och uppföljning

Mats Åström, deputy CEO, CFO Prevas
Tfn: +46 21-360 19 34, Mobil: +46 70-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Jonas Mann, Business Area Manager Product Development Prevas
Mobil: +46 70-379 06 69, E-mail: jonas.mann@prevas.se
 
Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008