Hem
dk  no  en  

Prevas är ISO 13485 certifierade

Som första IT-konsultföretag i Sverige att ISO 9001 certifiera sig, har nu Prevas även kompletterat med att certifiera sig enligt standarden ISO 13485. Prevas följer även standarden IEC 62304 för mjukvaruutveckling för medicintekniska produkter.
 
ISO 13485 är en standard för utvecklare och tillverkare av medicintekniska produkter och används ofta som grundstomme i ett kvalitetsledningssystem för att leva upp till de regulatoriska krav som finns för medicintekniska produkter (exempelvis CE-märkning) på olika marknader.
 
Prevas kunder finns i hela världen. För att hjälpa dem att konkurrera på en global marknad har Prevas byggt upp ett antal Centers of Excellence (CoE), där centrat Life Science i Solna är ett exempel. Där erbjuds specialister, projektteam med specifik domänexpertis och teknikplattformar för att utveckla lönsamma nyckelfärdiga lösningar. För att ytterligare hjälpa våra kunder inom medicintekniska industrin har Prevas CoE Life Science nu certifierat sig enligt ISO 13485:2003.
 
- För oss är ISO 13485 certifieringen en tydlig bekräftelse på att vi levererar utvecklingstjänster i enlighet med de höga kvalitetskrav som ställs på medicintekniska produkter. Certifieringen utmärker oss jämfört med andra leverantörer och uppfyller kraven från våra kunder, säger Thomas Schaumann regionchef för Prevas i Solna.
 
Prevas är ledande i Norden på komplexa utvecklingsprojekt inom medicintekniska produkter, bioteknik och in-vitro diagnostik. Den expertis och långa erfarenhet inom produktutveckling som finns inom Prevas har resulterat i många innovativa och prisbelönta produkter för våra kunder.

För mer information och uppföljning

Thomas Schaumann, Regionchef Prevas Solna, Center of Excellence for Life Science
Tfn: 08-726 40 00, Mobil: 070-379 07 13, E-post: thomas.schaumann@prevas.se

Anders Eklund, Prevas projektkontor
Tfn: 08-726 40 00, Mobil: 070-379 06 40, E-post: anders.eklund@prevas.se
 
Om Prevas
Prevas startade 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008