Hem
dk  no  en  

Strategiskt samarbete mellan Prevas AB och Kitron ASA

För att på bästa sätt möta framtida krav från kunder som vill ha en heltäckande support för att utveckla och tillverka sina produkter har Prevas AB och Kitron ASA ingått ett strategiskt samarbetsavtal.
 
Industriföretag står för närvarande inför en rad utmaningar på den internationella marknaden. För att kunna överleva och växa på lång sikt behöver de ständigt utveckla nya och smartare produkter och tillverkningsmetoder.
 
Genom samarbetet mellan Prevas och Kitron får kunderna möjlighet till marknadsledande support genom hela produktens värdekedja, inklusive produkt- och testutveckling, industrialisering, försörjning, tillverkning, logistik, eftermarknad och vidareutveckling. Tack vare samarbetet kommer Prevas och Kitron kunna hjälpa kunden att tänka på produktlivscykeln redan från början och genom att använda ett gemensamt Component Information System (CIS) hjälpa till att standardisera och optimera produkter och kostnadsstrukturer.
 
- Vår uppgift är att bidra med lösningar som skapar tillväxt för våra kunder. Tack vare vår långa erfarenhet av utvecklingsprojekt med elektronik samt vårt samarbete med Kitron kan vi erbjuda ett komplett program av tillverkningstjänster. Det här är ett mycket spännande samarbete som ger goda framtidsutsikter, säger Jacob Norrby affärsutvecklare på Prevas.
 
- Det här samarbetet stärker ytterligare både Prevas och Kitrons marknadsledande positioner inom inbyggda system, produktutveckling och tillverkningstjänster för elektronik (Electronic Manufacturing Services) i Norden och skapar en bra plattform för vidare utveckling utanför Norden. De två företagen kompletterar varandra i omfattning men har samma marknadsfilosofi och det kommer att skapa mervärde för våra kunder, säger Roger Hovland, Corporate Vice President, Kitron ASA.

För mer information och uppföljning

Mats Åström, deputy CEO och CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Jacob Norrby, Business Development Prevas AB
Tfn: 08-726 40 03, Mobil: 0733-37 75 41, E-mail: jacob.norrby@prevas.se
 
Jørgen Bredesen, CEO Kitron ASA
Mobil: +47 48252584, E-mail: jorgen.bredesen@kitron.com
 
Roger Hovland, Corporate Vice President Kitron ASA
Mobil: +47 92087770, E-mail: roger.hovland@kitron.com
 
Om Prevas
Prevas startade 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 500 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm.

Om Kitron
Kitron är ett av Skandinaviens ledande EMS-företag (Electronic Manufacturing Services) för branscherna försvar, energi, telekom, verkstadsindustrin, medicinsk utrustning och offshore/marin. Företaget har verksamhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina och USA. Kitrons omsättning 2010 var ca 1,7 miljarder NOK, har ca 1 100 anställda och är börsnoterade i Norge. För mer information, se www.kitron.no.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008